Register A B C

Wat mogen wij straks met betrekking tot het register kwaliteitsborgers van de toelatingsorganisatie verwachten?

‘De toelatingsorganisatie zal een register maken met de toegelaten instrumenten en bedrijven die gerechtigd zijn de goedgekeurde instrumenten toe te passen. Personen staan hier niet in. De wet voorziet niet in een persoonsregister. Dat zou dus pas aan de orde kunnen zijn na aanpassing van de wet …’ is de uitleg op dit moment.

Dit roept een aantal vragen op
Is het juist dat de bevoegdheden van personen (met welk goedgekeurd instrument mag je wat) niet in het register voorkomen? Wat is dan de waarde van het register als het antwoord op de vorige vraag ‘Nee’ is?

Kwaliteitsborger is aanbieder dienst
De kwaliteitsborger is, in wettelijke zin, enkel de aanbieder van de dienst private kwaliteitsborging, een aanbieder met een registratie bij het handelsregister. Dit is niet hetzelfde als de persoon die het werk gaat doen namens deze aanbieder.

In het wetsvoorstel is aangegeven dat er eisen gelden met betrekking tot opleiding, ervaring en permanente educatie voor wie het uitvoerende werk gaat doen. Die eisen zijn niet inhoudelijk beschreven. Het Rijk zal hier later mee komen als bodem, het minimum.

Het instrument stelt de kwalificatie-eisen waar de aanbieder van de dienst aan moet voldoen. Het instrument stelt ook de persoonsgebonden eisen die gelden voor wie het werk gaat uitvoeren.

Het cruciale punt is dat kwalificatie-eisen om kwaliteitsborger te mogen worden (aanbieder van een dienst) niet hetzelfde zijn als de eisen die gaan gelden voor de personen die het werk gaan uitvoeren!

In het normale doen en laten is een kwaliteitsborger uiteraard iemand, een mens van vlees en bloed, een persoon. Voor de wet is een kwaliteitsborger echter geen persoon.

De crux
Welnu, wat heeft dat allemaal met een register te maken? Een instrument moet beoordelen of iemand de juiste papieren heeft: opleiding, ervaring en permanente educatie. Dat moet het instrument aan de toelatingsorganisatie kunnen aantonen. Voor dit doel moet het instrument een administratie bijhouden, een soort register … zo van ‘Deze personen voldoen aan de wettelijke eisen (bodem) en eventuele extra eisen van ons (het instrument)’. De toelatingsorganisatie lijst die personen niet, althans dat is nog niet de bedoeling. De toelatingsorganisatie lijst enkel goedgekeurde instrumenten en de aanbieders van private kwaliteitsborging.

Doel register toelatingsorganisatie
Het doel is natuurlijk helderheid over wie welke bevoegdheid heeft om iets met private kwaliteitsborging uit te gaan voeren. Het lijsten van enkel goedgekeurde instrumenten en partijen die deze ‘in principe’ mogen gaan toepassen heeft op zichzelf niet veel zin. Het gaat er natuurlijk om dat de bouwconsument en andere stakeholders weten met wie je te maken krijgt. De bouwconsument moet weten dat de persoon die komt ook over de juiste papieren beschikt en niet enkel zijn chef ‘op papier’ voldoet en het mogelijk een beetje van de zijlijn volgt.

Dat iemand die het werk uitvoert zelf ook over de juiste papieren beschikt is cruciaal. Daar kan een register uitsluitsel over geven. Dit kennen we vanuit diverse andere disciplines en specialismen, bijvoorbeeld bij onderhoudskundigen vastgoed maar ook bij de constructeurs is het voldoen aan bepaalde kwaliteiten persoonsgebonden.

Ik neem dan ook aan dat dit schoonheidsfoutje in de finale ronde wordt gerepareerd.