Een raadsel verpakt in een mysterie binnen een enigma

Waar blijft de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, wat staat er precies in en wat zijn de gevolgen van het nieuwe stelsel voor de bouw? Weet u het?

De wet gaat in 2014 nog naar de Tweede Kamer, nee, na de zomerperiode 2015, oh nee wacht, voor het einde van 2015, uh, waarschijnlijk ook niet, laten we maar geen datum meer noemen …

Na zo’n 10 jaar gesteggel over privatisering van gemeentelijk bouwtoezicht is het onderhand tijd dat er duidelijkheid komt.

Wat zwalken
In eerste instantie zou het nieuwe stelsel in 2015 in werking treden. Hierbij was het uitgangspunt een overgangsperiode van minimaal drie jaar. Het idee was dat een bouwpartij voor private kwaliteitsborging of het huidige toezicht door de gemeente kon kiezen. Deze inzet is verlaten als gevolg van gebrek aan duidelijkheid over de bekostiging, consequenties voor leges en het voortschrijdend inzicht dat concurreren met de overheid waarschijnlijk niet echt gaat werken.

De volgende inzet was eerst maar eens beginnen met de werken die een laag risico hebben, in de volksmond anno 2015: gevolgklasse 1. Het gaat dan om zo’n 80% van alle omgevingsvergunningen. Begin dit jaar werd dit plan echter op verrassende wijze bijgesteld. We beginnen eerst maar eens met de seriematige woningbouw. Die ‘keuze’ heeft niets met logica, doel of visie te maken, het is enkel een politiek tactische zet. Simpel gesteld: daar krijgt de minister waarschijnlijk de handen voor op elkaar.

Oplevering project
Ondertussen proberen de kwartiermakers het project private kwaliteitsborging op te leveren. Het is nog even de puntjes op de ‘i’ met het formuleren van de ondergrens voor wie dit werk straks gaat doen. Misschien is het nog wat meer- en minderwerk afwikkelen en dan mag de toelatingsorganisatie t.z.t. het stokje overnemen.

Plooibaarheid
Wat opvalt is de plooibaarheid. U zult nergens een heldere visie van het ministerie vinden. Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Achter de schermen wordt dan ook gewerkt aan politiek draagvlak. Dit betekent een aanpassing hier en daar en dan zijn we er hopelijk klaar voor. Is het draagvlak op orde dan gaat het wetsvoorstel naar de Kamer. Als het voorwerk goed is gedaan zal behandeling naar verwachting soepeltjes gaan en kunnen we binnenkort iets verwachten. Dat gezegd hebbende, het kan nog alle kanten op gaan.

Het gaat om de details
De hoofdlijnen van de beoogde wet zijn uiteraard wel bekend maar het gaat bij kwaliteit nu eenmaal om de details. Hoe dat uitpakt blijft nog even een verrassing. Het is wel duidelijk dat bouwen in ieder geval niet goedkoper of eenvoudiger gaat worden. Of we met de kwaliteit ook echt vooruit gaan zal de tijd leren.

Sense of urgency
Belangrijk is dat we aan de slag gaan en de stap naar de praktijk maken. Hoe goed en hoe lang je er ook over nadenkt, de praktijk moet uitwijzen wat werkt en wat niet. Marktwerking zorgt voor innovatie, ontwikkeling, het bedenken van waardevolle oplossingen, oplossingen die voorzien in een behoefte. Hiervoor heb je vraag nodig en een sense of urgency. Is er helderheid over de wet dan pas ontstaat er vraag en haast.

Beste minister Blok, kom op met die wet! Er is geen beter moment dan nu.