Een garantie als aflaat?

Hoe klinkt het u in de oren als Verzekering Garant Plus gebaseerd op een beoogde wet waarmee private controle op de snelheid van motorvoertuigen mogelijk gaat worden, nu ook als dienstverlening het (laten) controleren van die snelheid van verzekerden gaat aanbieden én, mocht er een overtreding worden geconstateerd, die zal betalen?

Dit is de situatie waarbij waarborginstellingen aangesloten bouwers gaan (of laten) controleren op het voldoen aan de bouwvoorschriften onder het beoogde nieuwe stelsel kwaliteitsborging én, bij een geconstateerde tekortkoming, de schade gaan betalen.

Is dit wel een probleem? Want de ‘schade’ wordt toch keurig betaald? Tja, daar wordt verschillend over gedacht. Ik schets u mijn mening.

Probleem 1
We moeten vraagtekens zetten bij het controleren. Hoe gaat die verzekeringsmaatschappij controleren? Worden alle ‘overtredingen’ wel geconstateerd? Overtredingen constateren is niet in het belang van de verzekerde en ook niet in het belang van de verzekeringsmaatschappij, een overtreding signaleren staat immers gelijk aan uitbetalen.

Probleem 2
Het gaat er in eerste instantie niet om dat een overtreding keurig wordt voldaan. Volg je die gedachtelijn dan maakt het niet uit of je je nu wel of niet aan de wet gaat houden, als je maar betaalt. Een systeem van controle is er niet alleen om overtreders er uit te pikken, we willen ook overtredingen voorkomen, gedrag veranderen. Tevens telt bij de als-je-maar-betaalt-route dat het betalen van overtredingen onderdeel van het systeem gaat worden en simpelweg wordt doorbelast.

Probleem 3
Er zijn ook nog een paar andere partijen die controle op snelheid als dienstverlening willen gaan verzorgen. Krijgen die wel een eerlijke kans als alle auto’s verzekerd bij Verzekering Garant Plus – de super aantrekkelijke verzekering – worden uitgesloten van controle door een andere partij? Dat klinkt ook niet echt fijn.

Probleem 4
“Je moet het hier nu vooral niet over hebben omdat het opborrelen van een discussie (welke discussie dan ook) mogelijk van invloed is op de voortgang van de wet. Laten we het maar nader bekijken als de wet er door is.” Ik snap daar helemaal niets van. In de veronderstelling dat de switch van publiek naar privaat een inzet op het best haalbare moet zijn laat je Verzekering Garant Plus niet eerst het instrumentarium ontwikkelen en weet ik wat optuigen om straks te bedenken dat het minder handig is … als we ondertussen maar een wet krijgen. Dat lijkt me wel erg ongepast. Buiten dat, als je het er nu niet over wilt hebben waarom straks wel? Ook niet onbelangrijk, je moet toch kunnen uitleggen waarom iets wel of niet gewenst is bij een dergelijke  stelselwijziging? Alleen als je het niet kunt of wilt uitleggen ga je de vraag vermijden of is een antwoord er op gericht iedere discussie in de kiem te smoren. Wees open en eerlijk, vertel hoe het zit, leg uit waarom je iets doet of waarom niet.

Voor wie doen we het?

Weer even terug naar de beeldspraak. In de bus verzekerd door Verzekering Garant Plus kunnen ook mijn kinderen zitten, het kan ook de taxi zijn die mij naar huis rijdt als ik zelf een borrel heb gedronken, het kan de vrachtwagen zijn die vol beladen met betonelementen over de snelweg dendert. Hiermee wil ik aangeven dat we niet enkel controleren voor de verzekerde. Er zijn nog een paar mensen die er baat bij hebben dat regels worden nagekomen.

Tegenargument

Een tegenargument (in het voordeel van de waarborginstellingen!) is dat Verzekering Garant Plus juist een belang heeft om extra goed te controleren. Dit is het belang op termijn om schades te voorkomen. Hier gaat de beeldspraak met de auto en snelheidscontrole mank want bij een bouwwerk is er uiteraard het belang op termijn wat ook nog eens over kan gaan van de ene eigenaar / gebruiker op een andere partij. Of het tegenargument wel hout snijdt weet ik niet. Het is denk ik maar net wat je wil geloven. En … voor geloof heb je geen bewijs nodig. De standaard methode voor verzekeringen is schades doorbelasten in de premie. Die kosten worden vervolgens doorbelast aan de consument. Ik vraag me dan ook af waarom het hier nu ineens anders zou zijn. ‘Geloof’ je echt in het goed willen doen dan laat je het toch simpelweg onafhankelijk controleren? Hoe dan ook, het is allemaal beter te organiseren bij een knip in de belangen. Hierbij kan ook recht worden gedaan aan de belangen van de waarborginstellingen.

Onafhankelijkheid zo optimaal mogelijk organiseren

De waarborginstellingen hebben een belangrijke rol in de bouw! Dat ze er zijn is heel goed. Ook met betrekking tot private kwaliteitsborging is er een belangrijke rol voor de waarborginstellingen. In mijn ogen moet de knip worden gemaakt bij de verantwoordelijkheid voor de handtekening of een bouwwerk voldoet. Dat behoort een onafhankelijk kwaliteitsborger te doen. Die kan zijn oordeel baseren op wat de bouwer aantoonbaar maakt plus (ook) hetgeen vanuit de waarborginstelling aan kwaliteitsborging wordt gedaan.

De onafhankelijkheidseis is een belangrijk vertrekpunt.

Is de wetgever van mening dat waarborginstellingen prima in staat zijn te controleren op het voldoen aan de bouwvoorschriften van aangesloten bouwers dan zeg ik direct, ondanks mijn bedenkingen, “Helemaal goed … laat het dan alstublieft nu even weten met een motivatie graag”.

Het kan natuurlijk zijn dat er buiten mijn persoon niemand anders is die zich afvraagt of het wel kies is waarborginstellingen de bevoegdheid tot controle op het voldoen aan de bouwvoorschriften te geven. Het kan …

Het zou handig zijn als het wetsvoorstel richting Kamer gaat en onze Kamerleden dan de juiste vragen stellen.

Ik reken op de ambitie, inzet op het best haalbare.