Niet sexy maar woest aantrekkelijk

De beoogde wet is niet sexy maar woest aantrekkelijk! Aantoonbaar kwaliteit leveren wordt de norm. De stelselwijziging is dé impuls zaken beter te gaan organiseren. Het is een kans voor wie er positief kritisch in meegaat.

Er is een noodzaak
Dit is de noodzaak te waken over het voldoen aan de wet. We willen als maatschappij de garantie dat bouwwerken voldoen, voor onze veiligheid, gezondheid, de bruikbaarheid, energiezuinigheid en duurzaamheid. Dat willen we niet alleen op het moment van oplevering, een bouwwerk moet hier ook op termijn aan blijven voldoen.

Het moet normaal zijn dat bouwwerken worden gerealiseerd zoals beloofd. Die garantie is er nu onvoldoende.

Inefficiëntie en faalkosten zijn nu in het systeem gebakken waardoor de afnemer van een gebouw hiervoor betaalt. Daar willen we een verbeterslag in maken.

Het kan beter en het moet beter.

Echter, zonder extra aandacht en prikkels gaat het helaas niet lukken. Met de stelselwijziging gaan we het zo goed mogelijk organiseren.

De positief kritische bouwer haakt aan bij instrumenten kwaliteitsborging om zelf aantoonbaar te maken dat het werk voldoet aan de bouwvoorschriften. Hij zal de extra stap zetten om te laten zien dat de kwaliteit die is afgesproken ook wordt gehaald. Opdrachtgevers zullen hier op gaan sturen. Het zal onderdeel van contracten worden. Wie niet meedoet gaan werk verliezen. Slimmer, efficiënter, meer samenwerken, wordt normaal en de kwaliteit gaat omhoog.

Bouwers gaan er voor zorgen dat zij aantrekkelijker zijn. De koplopers zijn straks in positieve zin ‘woest aantrekkelijk’.