Ervaringen experiment Era Contour SWK

Op de site van IBK (Instituut voor Bouwkwaliteit) vindt u een verslag van de eerste ervaringen met de Toepassing Verbeterde Kwaliteitsborging van waarborginstelling SWK.

Binnen de pilots die tot op heden zijn uitgevoerd is nog niet gekozen voor een onafhankelijke beoordeling  van dit soort experimenten.

In het verslag lezen we de ervaringen van bouwers en SWK.

Of er de garantie is dat het gerealiseerde werk aan de bouwvoorschriften voldoet weten we nog niet.

Kenmerkend is het vertrouwen op eigen controle van bouwers. De waarborginstelling SWK kijkt tot op zekere hoogte naar het proces en met steekproeven naar inhoud. Voor die steekproeven huurt SWK iemand in.

In het verslag wordt de onafhankelijkheidseis voor het beoordelen van de kwaliteit onderkend. Er is niet aangegeven hoe aan deze eis kan worden voldaan met kwaliteitsborging primair gebaseerd op zelfcontrole van bouwers binnen een stelsel van een afhankelijke klantrelatie: de bouwer betaalt SWK voor de ‘garantie’.

Alle lof voor de manier waarop bouwers invulling geven aan kwaliteitsborging! Uit de informatie kunnen we opmaken dat het echt handen en voeten krijgt.

In woorden van de rapporteur … “De blauwe ogen zijn mooi, maar bieden nog geen garantie dat iets voldoet.” Zo ook voor Verbeterde Kwaliteitsborging, laat onafhankelijk toetsen of hiermee ook voldoende garantie is dat bouwwerken voldoen:  met onafhankelijke controle, reproduceerbaar en transparant. Tot die tijd moeten we ook SWK en aangesloten bouwers op de blauwe ogen geloven.