De hoop gevestigd op prikkel

Zo’n 10 jaar werken aan de stelselwijziging heeft als netto resultaat dat er voor de bouwers wettelijk enkel een prikkel is bedacht om het beter te gaan doen, beter te organiseren.

Bouwers zijn straks aansprakelijk voor toerekenbare gebreken. Dit is dan ook maar gelijk dé substantiële wijziging voor bouwers. De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen regelt hoe private partijen de huidige controletaak van bouw- en woningtoezicht gaan overnemen, niet meer en niet minder. Daar krijgt de bouwer uiteraard wel mee te maken, voor hemzelf verandert er verder – buiten de prikkel – wettelijk niets.

Het is aannemelijk dat de verzwaarde aansprakelijkheid effect zal hebben en bouwers er voor gaan zorgen dat de zaakjes nog beter worden georganiseerd. Het is aannemelijk dat het voldoen aan de bouwvoorschriften extra serieus wordt genomen. Dat is natuurlijk goed.

Het is aannemelijk, het is de verwachting, de wetgever hoopt dat dit ook zo gaat uitpakken. Dergelijke kwalificaties met een slag om de arm zijn toepasselijk bij het woord prikkel. Een prikkel is wat anders dan een heldere eis of verplichting. De bouwer hoeft wettelijk niets aan kwaliteitsborging te gaan doen. Hij zal de afweging gaan maken om tijd en geld te besteden aan kwaliteitsborging, veel, een beetje, misschien helemaal niet en problemen wel op te lossen als die zich voordoen. Veel bouwers zullen het waarschijnlijk gewoon goed gaan regelen. Gebaseerd op de vrijblijvendheid zullen dat niet alle bouwers zijn.

Het zou de voorkeur hebben om het helder te regelen, op een manier waarbij we niet gaan hopen en wachten, gebaseerd op vrijblijvendheid, of een gewenst resultaat mogelijk wordt gerealiseerd.

Is het niet tijd het gewoon goed te organiseren? Dat kan indien de bouwer in de eerste plaats zelf aantoonbaar moet maken dat bouwwerken aan de voorschriften voldoen.

Het is zo zonde van de tijd om te wachten, te proberen, te kijken, het aanzien of het met de prikkel wel goed gaat komen. Regel het gewoon goed!


Lees ook “Huidige aansprakelijkheid in de bouw is omgekeerde wereld” van Jurriën Deckers in Aedes magazine.

Toepasselijke quotes:

  • Hoop is geen strategie.
  • Hoop is (vaak) uitgestelde teleurstelling.
  • Iedereen wist dat het niet kon. Totdat er iemand kwam die dat niet wist.