Er is een informatie-tsunami op komst

Tijdens de praktijkdag kwaliteitsborging in de bouw van 23 november 2016 werd onder andere het nodige over gewijzigde rollen gemeld.

Zo kwamen ook de taken van Bouw- en Woningtoezicht voorbij.  Met een sheet op het grote filmdoek werd nog eens extra duidelijk dat ambtenaren zich niet meer met de inhoud gaan bemoeien maar straks wel een aantal eenvoudige administratieve taken mogen gaan verzorgen.

Hoe zinvol is het dat een ambtenaar BWT bij een omgevingsvergunning gaat controleren of het juiste instrument, behorend bij een gevolgklasse, wordt toegepast? Bij start bouw een webpagina opent en gaat controleren of een kwaliteitsborger in het register voorkomt? Bij de melding van de kwaliteitsborger dat het werk voldoet vervolgens het aan te leveren opleverdossier een plekje gaat geven? Volgens mij is dit niet echt zinvol.

Beter is dergelijke zaken integraal, met automatisering, te organiseren. De ict hiervoor is er. De oplossing biedt naast efficiëntie meer mogelijkheden voor waardevol gebruik van informatie.

Bij een omgevingsvergunning moet helder zijn wat de gevolgklasse is. Indien de bevoegdheden van kwaliteitsborgers, die straks in een publiek register worden gelijst, aan meldingen en dossiervorming zijn gekoppeld, kan enkel een bevoegd kwaliteitsborger, via deze oplossing, meldingen over de status verrichten. Simpel!

Anders gezegd, alleen de kwaliteitsborger die met de juiste bevoegdheden in het register voorkomt kan start werk op deze manier melden. Hetzelfde geldt voor de melding werk voldoet, dat kan alleen als zijn controle volledig is en het dossier op orde. Er is geen noodzaak om het dossier op welke manier dan ook van links naar rechts te sturen waar een ambtenaar dan administratief iets mee gaat doen. Het dossier ontstaat online en blijft online beschikbaar. Bevoegd gezag kan het standaard raadplegen, de kwaliteitsborger, opdrachtgever en eventueel andere stakeholders kunnen dat ook. Om te voorkomen dat er een mismatch tussen verklaringen en de inhoud van dossiers kan gaan ontstaan, dienen dossiers na het versturen van de melding werk voldoet, te worden bevroren. Het moet duidelijk zijn en blijven waar een verklaring van een kwaliteitsborger op is gebaseerd. Achteraf nog even wat aanpassen kan gewoon niet.

De vraag is natuurlijk of het wel de bedoeling is dat er straks een efficiënte oplossing voor simpele administratieve taken komt?

Misschien helpt een rekensom van de tijd die ambtenaren hier aan gaan besteden. Pak het aantal omgevingsvergunningen per jaar, doe een schatting van de tijd die een ambtenaar hier aan kan / gaat besteden en neem gelijk maar mee dat zonder integrale oplossing onze 400 gemeenten zich klaar mogen maken voor een informatie-tsunami. Ook aan de zijde van de kwaliteitsborgers helpt een ict-structuur om informatie op eenduidige wijze beter te managen.

Het zijn slechts details die over werking en de praktijk gaan  …