Een half uur #Wkb

De tweede termijn plenaire behandeling Wet kwaliteitsborging voor het bouwen staat voor donderdag 16 februari 2017 om 20:00 uur geagendeerd. Er is een half uur voor gepland.

Wat kun je in een half uur?

Niet echt veel lijkt mij. We weten niet wat het gaat worden maar dat half uurtje zet je toch aan het denken. Wat mogen we verwachten?

Optie 1

Het is rond! Achter de schermen is er voldoende overleg geweest en het is nu eigenlijk dan ook een hamerstuk. We drinken gezellig nog een bakje koffie en vol vertrouwen is em dat.

Optie 2

We hebben de nodige amendementen, nog steeds de nodige verdeeldheid, het is complex, het roept vragen op, vragen over pilots, capaciteit, wat het ons echt op gaat leveren, de verkiezingen komen er aan … laten we het voor nu maar even vergeten. Het wordt formeel iets voor na de verkiezingen. Als het deze optie is zijn we op slopershoogte.

Optie 3

De verzwaarde aansprakelijkheid wordt doorgevoerd … de rest nu even niet.

Optie 4

?

En … wat denk je?

Ik heb echt geen idee. Ondanks de mitsen en maren hoop ik dat er een klap op wordt gegeven. Mijn gevoel zegt echter optie 3, alleen de aansprakelijkheid. Dit is een relatief eenvoudig onderdeel. Daar is iedereen het wel over eens. Over de rest zijn en blijven er de nodige vraagtekens. Zo kort voor de verkiezingen worden die niet weggenomen. Het ontbreekt aan politieke wil en het is geen wet waar echt mee kan worden gescoord.

Maar eens zien …