Open standaard voor kwaliteitsborging

Diverse brancheorganisaties zijn druk doende met het ontwikkelen van controlesystemen ten dienste van kwaliteitsborging.  De een heeft al iets, de ander is het aan het bedenken, weer een ander heeft het als idee en probeert het handen en voeten te geven. Ik krijg hier dan ook vaker vragen over. Dan moet u denken aan:

  • Hoe kunnen we dat het beste doen?
  • Heeft het wel zin?
  • Heb je een model of iets om op door te borduren? … dat werkt wel zo makkelijk.
  • Kun je laten zien wat er met een instrument allemaal wordt gecontroleerd? … en dan even precies ons onderdeel, dan proberen we daar op aan te sluiten.
  • Als we een controlemethodiek maken wordt het dan ook in een instrument voor kwaliteitsborging opgenomen? Hoe regelen we dat?

Het zijn veel vragen!

Belangrijk is te constateren dat veel partijen proactief willen bijdragen aan kwaliteitsborging.

Aandachtspunten, checklisten, essentiële controleaspecten, al dit soort zaken die door de branche zelf worden opgesteld kunnen van grote waarde zijn en ja, deze informatie kan mogelijk een plek binnen de controlemethodieken van instrumenten voor wettelijke kwaliteitsborging krijgen.

Voor de branche is het ontwikkelen van controlemethodieken een manier om invloed uit te oefenen. Je zegt eigenlijk “Als je op deze manier werkt, producten verwerkt en controleert vinden wij als branche dat er kwaliteit wordt gemaakt.” Laat een expert er maar iets van vinden.

Dergelijke informatie kan dan ook bijdragen aan een gedragen standaard voor kwaliteitsborging, een structuur van afspraken als houvast om het met elkaar eens te zijn over wat precies de bedoeling is.

Nut en noodzaak heb ik al vaker in diverse blogberichten beschreven. Twee berichten breng ik graag nog eens onder de aandacht:

Eén taal voor kwaliteitsborging

Brief aan Kamerleden (door scrollen tot het kopje “De noodzaak voor een standaard”)

Wat ik voor u kan doen inzake de open standaard

Via diverse kanalen die mij ter beschikking staan kan ik bijdragen aan een standaard, in welke vorm dan ook, bundelen en uitdragen. Dat wil ik graag organiseren. Het is een begin voor waardevolle toepassing.