Offensief Bouwend Nederland tegen Wet Kwaliteitsborging

In Cobouw lezen we dat Bouwend Nederland probeert de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen controversieel te laten verklaren. Het doel is de wet in de Eerste Kamer te laten stranden.

De argumenten van Bouwend Nederland om nu nog op de wet te schieten:

  • de vrees voor dubbele lasten
  • onduidelijke rolverdelingen
  • het wordt als onrechtvaardig gezien dat bouwers bij allerlei bouwfouten veel zwakker tegenover professionele opdrachtgevers komen te staan

Het is moeilijk te bevatten hoe het kan dat Bouwend Nederland aan de ene kant uitdraagt dat aangesloten bouwbedrijven gegarandeerde kwaliteit leveren, met eisen aan diploma’s, verzekeringen, de wijze waarop afspraken worden gemaakt, onafhankelijke toetsing, een klachtenregeling en geschillenbeslechting … en aan de andere kant moeite heeft met het beter regelen van aansprakelijkheid voor gebreken.

Het rijmt niet.

Waar zijn de steekhoudende argumenten? Waar is de trots om het tot in de puntjes te willen verzorgen voor de bouwconsument? Waarom negatief?

Wat zijn de dubbele lasten?

Als je het werk in 1 keer goed doet hoef je als bouwer niets dubbel te doen, niet het werk wat je realiseert en ook niet de kwaliteitsborging. Moeten we begrijpen dat het overdrachtsdossier een dubbele last is? Als je het dossier wat je er zelf op nahoudt op orde hebt is het niet meer dan dat.

Wat is de onduidelijke rolverdeling?

De enige “onduidelijkheid” vooralsnog is de nadere invulling van taken gemeente in controle op het overdrachtsdossier. Zie https://www.linkedin.com/pulse/problemen-met-het-overdrachtsdossier-pieter-plass. Dat “probleem” raakt de bouwers niet.

Onrechtvaardigheid?

Onrechtvaardigheid dat bouwers bij bouwfouten zwakker komen te staan betekent dat Bouwend Nederland:

  1. Niet accepteert dat bouwfouten het probleem van de bouwer zelf zijn.
  2. Er onvoldoende grip op het voorkomen van bouwfouten is. Als het aantal bouwfouten wordt teruggedrongen heb je het niet over onrechtvaardigheid. Dat terugdringen wordt blijkbaar nog niet als noodzaak gezien.

We moeten vooruit en niet terug naar af!