Kent u QBIS.nl?

Als u dit leest bent u waarschijnlijk bouwprofessional. U bent daarnaast ook consument! Nu is QBIS.nl er met name voor de consument, voor het vinden van een installateur die aan bepaalde eisen voldoet. Op deze website vindt u erkende of gecertificeerde bedrijven gespecialiseerd in een specifieke techniek. Een dergelijk bedrijf beschikt aantoonbaar over voldoende vakbekwaamheid, kennis en gereedschappen om installatiewerk naar behoren uit te voeren, op te leveren, te onderhouden of te beheren.

Kwaliteit leveren is het voldoen aan eisen die je vooraf stelt. Hiermee geeft het werken met de QBIS.nl installateurs u als consument meer zekerheid dat u met vakmensen te maken heeft. Het geeft u meer zekerheid dat er goed werk wordt geleverd.

OK CV

De meeste woningen in Nederland hebben nog een cv-ketel. Voor onderhoud kunt u bij een willekeurige installateur terecht. Zo kunt u ook kiezen voor onderhoud conform het vrijwillige OK CV label. Dit label biedt u meer zekerheid van een veilige, zuinige en betrouwbare werking van de cv-ketel. OK CV onderhoudsbeurten worden in een landelijke database geregistreerd. Hiermee is aantoonbaar dat het werk van de installateur aan de gestelde eisen voldoet.

Krijgen we straks iets vergelijkbaars met de Wet kwaliteitsborging?

Nee, er zijn een aantal belangrijke verschillen.

De Wet kwaliteitsborging heeft betrekking op vergunningplichtige bouwactiviteiten. Voor het onderhouden van de cv-ketel hebben we uiteraard geen vergunning nodig en u heeft keuzevrijheid, u kunt kiezen voor de QBIS.nl installateur die onder het OK CV label werkt, of u kiest een andere installateur. Die keuzevrijheid is er bij de Wet kwaliteitsborging straks niet. De wet geldt voor alle vergunningplichtige bouwactiviteiten.

Een ander verschil is dat de aannemer nu niet maar ook straks niet wettelijk gehouden is om zelf, gebaseerd op een uniforme beoordelingsmethodiek, zijn eigen werk te controleren om aan te tonen dat hij aan de voorschriften voldoet. De QBIS.nl installateurs doen dat wel.

De Wet kwaliteitsborging gaat regelen dat een externe kwaliteitsborger een verklaring over het voldoen aan de voorschriften afgeeft. Dit gebeurt onafhankelijk van de uitvoering, het werk van de aannemer. Separaat van deze externe controle moet de aannemer straks bij de gemeente met een overdrachtsdossier aantoonbaar maken dat het gerealiseerde werk bij oplevering aan de voorschriften voldoet. De gemeente wordt geacht dit dossier te beoordelen. Het is een tweesporenbeleid. Het is een beetje zoals een riem en bretels tegelijk dragen. We krijgen dus enerzijds controle vooraf en tijdens de bouw door de externe kwaliteitsborger, anderzijds controle bij oplevering door de gemeente gebaseerd op het dossier van de aannemer.

Bij wettelijke kwaliteitsborging wordt het werk van de externe kwaliteitsborgers niet uniform geregeld. Per instrument wordt bepaald hoe controlewerkzaamheden worden uitgevoerd. Per instrument wordt bepaald hoeveel ruimte, subjectieve invulling van het controlewerk, mogelijk is.

Voor wettelijke kwaliteitsborging is geen landelijke database voor het controlewerk, het aantoonbaar voldoen van bouwwerken, voorzien. Ieder instrument gaat hier zelf invulling aan geven.

Het overdrachtsdossier waar de aannemer straks mee op de proppen moet komen bestaat uit twee delen. Een deel waar de gemeente mee aan de slag gaat met betrekking tot de voldoen aan de voorschriften en dan is er het consumentendeel. Dit laatste betreft informatie inzake private afspraken. Hiermee moet de aannemer aantoonbaar maken dat hij het bouwwerk volgens regels van goed en deugdelijk werk heeft gemaakt en dat hij de in de aannemingsovereenkomst vastgelegde afspraken is nagekomen. Het consumentendeel moet ook de garantiebepalingen en de aanwijzingen voor gebruik en onderhoud bevatten.

Het meest kenmerkende verschil

Zoals gezegd, kwaliteit is het voldoen aan eisen die je vooraf stelt. Dit is bij de QBIS.nl installateurs helder geregeld met eisen aan bedrijven, personen, uit te voeren werkzaamheden en het aantoonbaar voldoen gebaseerd op de gestelde eisen. De uniforme beoordelingsmethodiek is onderdeel van het uit te voeren werk.

De Wet kwaliteitsborging gaat dit voor vergunningplichtige bouwactiviteiten niet regelen.

De benadering van de QBIS.nl installateurs getuigt van inhoudelijke verantwoordelijkheid. Voor de bouw in totaliteit is dit er nog niet.

Een overstijgend punt voor de bouw in algemeenheid is het gebrek aan samenhang met betrekking tot relevante informatie over een bouwwerk. Je zou willen dat alles wat met je bouwwerk te maken heeft bij elkaar komt en overdraagbaar is, beschikbaar voor de gebruiksperiode, verbouwingen, onderhoud, het voldoen op termijn.