Kwaliteitsborging en kabouters

Ik zet de pc aan lees iets over kabouters en dat kwaliteitsborgers op dit moment niet bestaan.

De schrik slaat me om het hart. Is het dan toch allemaal een droom? Mijn werk, onze mensen … mijn hele bestaan? Het zweet breekt me uit. Wat nu? Ik ren over de verdiepingen van ons kantoor en kijk of mijn collega’s eigenlijk kabouters zijn. Nee, het ziet er allemaal echt uit. Ik bel verwoed met de mannen in het veld. Er wordt opgenomen … ook daar niets aan de hand. Voor de zekerheid dan toch maar even een paar collega-bedrijven bellen … ook daar geruststellende woorden. Gelukkig!

Dat was ff schrikken …


Kwaliteitsborging wordt op dit moment door diverse marktpartijen verricht. Dit gebeurt met name op de complexe bouwwerken. Het werkveld bouwbegeleiding kent veel deelaspecten. Dan moet u denken aan bijvoorbeeld plantoetsingen, kwaliteitscontroles, inspecties, dagelijks toezicht, maar ook verbijzonderingen in kwaliteitsborging toegespitst op specifieke contractvormen al dan niet in combinatie met directievoering en projectmanagement. Aspecten zoals het type werk, het type opdrachtgever, de complexiteit, de risico’s, zijn bepalend voor het vereiste specialisme in kwaliteitsborging. In de meeste gevallen omvat het in ieder geval de deelgebieden constructie, brand, installaties, en bouwkunde. Waar nodig wordt specifieke kennis ingezet. Dit betreft bijvoorbeeld bouwfysica, veiligheid, duurzaamheid en milieu.

Wettelijke kwaliteitsborging conform de beoogde stelselwijziging is volledig nieuw. Het ‘wettelijke’ geeft aan dat er bepaalde eisen gaan gelden voor wie dit type werk gaat uitvoeren en de manier waarop.

Bestaande kwaliteitsborgers moeten gaan voldoen aan de wettelijke eisen en aspirant kwaliteitsborgers zullen kennis, kunde en ervaring op moeten doen om dit vak in te gaan.

Voor bestaande kwaliteitsborgers is het voldoen aan – en het werken overeenkomstig – de beoogde wet, nieuw.


Laat me alstublieft niet meer zo schrikken zeg …