Gemeenten ontvouwen plannen om bouwtoezicht te verbeteren

Met het on hold gaan van privatisering van gemeentelijk bouwtoezicht wordt een periode van wachten op een nieuw stelsel afgesloten. De beoogde privatisering heeft gemeenten lang weerhouden om verbeteringen in te zetten.

Dat het bouwtoezicht beter kan en moet is al meer dan tien jaar duidelijk. De vraag was alleen hoe de rollen in een nieuw stelsel zouden uitpakken. Nu er voorlopig niets verandert en gemeenten voor het bouwtoezicht verantwoordelijk blijven is de noodzaak om snel tot verbetering te komen alleen maar toegenomen. Gemeenten zijn door de privatiseringsplannen verder op achterstand gekomen. Wico Ankersmit, directeur van Vereniging Bouw & Woningtoezicht Nederland, heeft recent nog aangegeven “Dat het niet adequaat uitvoeren van de taken van het BWT gewoonweg onacceptabel is.”

Het smeden van plannen voor privatisering heeft gemeenten indirect ‘geholpen’ bij het bedenken van verbeterstappen. Het gemeentelijk bouwtoezicht moet binnenkort dan ook aan nieuwe eisen gaan voldoen. Het betreft in de eerste plaats eisen met betrekking tot kennis en kunde van toezichthouders. Dan zijn er de eisen over de te hanteren systematiek, de werkwijze, wat er op welke wijze wordt gecontroleerd. Dat bouwwerken aantoonbaar aan de bouwtechnische voorschriften voldoen moet binnenkort gewoon duidelijk zijn. Dit gaat voor alle vergunningplichtige bouwwerken gelden. Ingebruikname van een bouwwerk is (straks) enkel toegestaan nadat de gemeente heeft geoordeeld dat aan de voorschriften is voldaan en het bouwdossier op orde is.

De pijlers van het verbeterplan:

  • eisen aan kennis en kunde van toezichthouders;
  • eisen met betrekking tot de te hanteren systematiek, de werkwijze, wat er op welke wijze door wie wordt gecontroleerd;
  • het verouderde toezichtprotocol wordt met input van marktpartijen opgewaardeerd/doorontwikkeld tot een standaard voor kwaliteitsborging;
  • gebaseerd op de standaard voor kwaliteitsborging wordt controle door marktpartijen zelf gewogen in de controle door gemeenten;
  • centrale dossiervorming voor efficiëntie, volledigheidscontrole, managementinformatie en communicatie met stakeholders. De gebruiker/eigenaar krijgt toegang tot deze informatie;
  • jaarlijkse verantwoording over de werkwijze van het gemeentelijk toezicht aan de stichting Maatschappij en Veiligheid.

Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland zal de plannen op 12 oktober 2017, op het jaarcongres van de vereniging, presenteren.


Wordt dit de nieuwe werkelijkheid of … we drinken een glas, doen een plas en alles bleef zoals het was?


PS

Voor alle duidelijkheid: er is nog geen publieke informatie over mogelijke plannen om het gemeentelijk bouwtoezicht te verbeteren. Het is vooralsnog wishful thinking.