Had de Wkb het probleem met de breedplaatvloeren kunnen voorkomen?

In berichtgeving over de gedeeltelijk instorting van de parkeergarage Eindhoven Airport wordt vaker de link met private kwaliteitsborging gelegd.

Onderstaand een uitleg over de rol van kwaliteitsborging voor het specifieke onderdeel, de breedplaatvloeren.


Een constructeur maakt de vereiste berekeningen. Aannemer en vloerenleverancier gaan hier mee aan de slag.

Wat specialisten berekenen en uitwerken wordt in principe niet door de aannemer of een andere partij ter discussie gesteld of nog eens dunnetjes overgedaan. Daar is het veel te complex voor.

Met kwaliteitsborging kan geen fout in de uitgangspunten van een constructieberekening of de nadere uitwerking van de vloerenleverancier worden voorkomen.

Kwaliteitsborging bij vloerconstructies richt zich met name op de uitvoering, het realiseren van de vloer conform de specificaties. Dit betreft de aandacht voor uitvoeringsfactoren in samenhang. Hierbij moet u onder andere denken aan het voldoen aan bestek, tekeningen, berekeningen, de levering, handeling, verwerking, hulpconstructies, onderstempeling, oplegging, aansluitingen, bewerkingen aan/in het vloersysteem, koppelstaven, wapening, druklaag, omgevingsfactoren o.a. het weer, de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd, het moment en de wijze waarop hulpconstructies worden verwijderd, nabewerkingen, het voorkomen van vroegtijdige/ongewenste belastingen.

Bij de parkeergarage Eindhoven Airport is de onthechting tussen prefab elementen en de in het werk gestorte beton een bepalende factor geweest. Die onthechting is gerelateerd aan het ontbreken van voldoende ruwheid van de prefab elementen.

In de praktijk worden er wel vaker vragen over de ruwheid en hechting gesteld. Hier wordt de constructeur in betrokken die een akkoord moet geven.

In de meest ideale situatie is een bouwer gehouden een vloersysteem aan de hand van vooraf bepaalde controleaspecten in de eerste plaats zelf te controleren. Het voldoen ligt hierbij vast. Een externe kwaliteitsborger bewaakt deze werkwijze en controleert, met eigen waarnemingen, een bepaald aantal aspecten. De werkwijze van bouwer en externe controleur zijn hierbij op elkaar afgestemd. Verificatie en validatie is in een systeem georganiseerd.

Zonder deze werkwijze kan de bouwer, al dan niet bewust, een paar bochtjes afsnijden. Dit heeft zijn weerslag op het voldoen.

Was de gedeeltelijke instorting van de parkeergarage Eindhoven Airport met de Wkb voorkomen?

Die vraag kan uiteraard niet met 100% zekerheid worden beantwoord. Echter, gelet op de grootschalige jarenlange toepassing van bollenplaatvloeren is het aannemelijk dat het ontbreken van aandacht voor diverse uitvoeringsfactoren in samenhang van belang moet zijn geweest. Anders gezegd, als die factoren waren onderkend en hier naar zou zijn gehandeld – met kwaliteitsborging – dan was de parkeergarage waarschijnlijk nietgedeeltelijk ingestort.

Is de aandacht voor breedplaatvloeren daarmee overtrokken?

Nee. Het onderzoek naar de oorzaak van de gedeeltelijke instorting is reden bestaande gebouwen met vergelijkbare vloersystemen onder de loep te nemen. Dat gebeurt niet zomaar. Laat onderzoek uitwijzen of de betreffende gebouwen veilig zijn. Die zorgvuldigheid is absoluut noodzakelijk. Daar moet je niet geheimzinnig over doen, juist niet.

Los van de noodzaak om bestaande gebouwen te onderzoeken is het nader beproeven van breedplaatvloeren als systeem van groot belang. De firma BubbleDeck laat onafhankelijk vaststellen wat de ruwheid precies doet in de constructieve sterkte. De discussie speelt niet enkel bij het type BubbleDeck.

De breedplaatvloerenproblematiek illustreert dat prima producten, producten die op papier keurig voldoen, met certificaten worden geleverd, op zichzelf geen garantie bieden dat een bouwwerk voldoet. Er zijn veel aspecten van belang voor het voldoen van een vloersysteem. Een breedplaatvloer af fabriek is slechts een halffabrikaat.

Ook is duidelijk dat kwaliteitsborging van groot belang is. Dit is een taak voor de bouwer én een externe partij. De Wkb beoogt een en ander met een duidelijke structuur te organiseren.