Het sprookje van de bouwwet

“De wet kreeg gewoon een onvoldoende. En PvdA’er Albert de Vries leeft in een droomwereld.” Deze woorden zijn afkomstig van CDA-senator Greetje de Vries. Het betreft een citaat uit Cobouw van eind vorig jaar. Het is naar zeggen samengevat waarom er in de Eerste Kamer met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen op de rem is getrapt.

Veel kritiek richt zich op de bedenksels van Albert de Vries, wat er gaandeweg, met name door De Vries, aan de wet is geknutseld. Met betrekking tot het consumentendossier heeft De Vries het karretje van wensen en dromen volgeladen in een soort last minute shopping spree waar de toenmalige minister, omwille van de voortgang, maar mee heeft ingestemd. De senaat dus niet.

In het interview in Cobouw van 28 december 2017 is aangegeven dat Plasterk senator De Vries indertijd heeft gevraagd wat hij kan doen om het standpunt te veranderen. Het antwoord hierop: “Niets, aanhouden, opnieuw beginnen of met een novelle komen misschien.”

We zijn nu 8 maanden verder.

Minister Ollongren heeft op 22 februari jl. laten weten binnenkort met een brief te komen met betrekking tot de voortgang van de wet. In de aanloop naar deze melding is op diverse vragen van de Tweede Kamer inzake het thema bouwkwaliteit keer op keer door de minister naar het wetsvoorstel verwezen. De verwijzingen zijn duidelijk in dat wordt vastgehouden aan het wetsvoorstel als hét middel om beter grip op bouwkwaliteit te krijgen. De ingeslagen koers wordt doorgezet.

Dit zou betekenen dat er iets moet worden bedacht om aan de bezwaren van de Eerste Kamer tegemoet te komen.

Dit kan indien de Eerste Kamer akkoord gaat met nadere toezeggingen van de minister dat aanpassing van de wet later, middels novelle, plaatsvindt. Een langere route is het aanhouden van verdere behandeling in de Eerste Kamer tot de Tweede Kamer akkoord is met verbeteringen of aanvullingen.

Er is geen handleiding sleutelen aan een wetsvoorstel. De vraag is dan ook of de senaat op dit dossier überhaupt vatbaar is voor toezeggingen en aanpassingen en zo ja, hoe ver de minister hier in kan gaan? Het lijkt me dat er al wat visjes zijn uitgezet om een idee te krijgen of dit iets kan worden. Mislukt deze route dan is het eigenlijk terug naar af.

Het project bouwwet is min of meer in een permanente mist gehuld. Het wil nog niet zo vlotten. Er is geen akkoord op de voorbereiding waardoor de realisatie on hold staat met gerede kans op herontwikkeling van het plan.

Het vraagt om de nodige intellectuele lenigheid van onze minister.

Ik ben heel benieuwd.