Is dit een impertinente vraag?

Als je tijd en geld in iets steekt anders dan je hobby of onbaatzuchtige hulp wil je ook dat het wat oplevert.

Formeel zijn we nu zo’n tien jaar onderweg met het bedenken van wettelijke kaders voor verbetering van bouwkwaliteit. Informeel is dit nog veel langer. Minister na minister benadrukt dat het belangrijk is, nodig is, nietsdoen heel slecht zou zijn en ja … de kost gaat voor de baat uit.

De gekozen route heeft inmiddels veel tijd en geld gekost maar wat heeft het opgeleverd? Is dit een impertinente vraag?

Natuurlijk heeft het tijd nodig. Politiek laat zich niet dwingen en heeft een eigen dynamiek. Oké, maar hoeveel tijd … nog. Het uitblijven van resultaat is toch wel een dingetje.

Alles wordt op dat ene paard gezet, de Wet kwaliteitsborging. Het paard moet het allemaal nog wel even waarmaken. Er is geen back-up, twee spoor, geen flankerend beleid, dit is het, de Wkb.

Als “Nietsdoen heel slecht zou zijn”, zoals verwoord door voormalig minister Plasterk, dan moeten er op korte termijn toch een paar andere paarden van stal en de baan op. Het is zaak meerdere wegen te gaan bewandelen, te kijken naar wat er ondertussen wel kan worden gedaan, los van de inzet Wkb, om resultaat te boeken. Dat hoeft elkaar niet te bijten.

Een beetje ongeduldig?

Zeker! We hebben een ongekend hoge bouwproductie. De overheid heeft de ambitie die productie nog verder op te schalen. Dát, plus de urgentie om stappen met bouwkwaliteit te maken, betekent dat er links- of rechtsom iets moet gebeuren … niet over twee of vijf jaar maar nu.

Werkt linksom nog even niet, dan voor nu maar rechtsom. Het begint gênant te worden dat het dossier van de ene naar de andere minister gaat. Ieder bewindspersoon het heel belangrijk vindt, echt!, maar resultaat uitblijft.

Minister Ollongren heeft toegezegd binnenkort met een brief te komen over hoe nu verder met de wet.

Het zou dienstbaar zijn als er los van het wel en wee van de wet, zeker is immers dat een wet op korte termijn nog niet veel kan doen, er nu door onze minister acties worden ondernomen die resultaat opleveren.