BubbleDeck zwartboek bouwfouten

In welke mate is de uitvoeringskwaliteit van belang geweest bij de gedeeltelijke instorting van parkeergarage P1 Eindhoven Airport?

De firma BubbleDeck heeft op 13 december 2017 via Cobouw een omvangrijke lijst bouwfouten kenbaar gemaakt. Tijdens het rondetafelgesprek van 31 mei jongstleden is de lijst door Rob Plug (BubbleDeck) bij de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken onder de aandacht gebracht. De informatie is uiteraard ook bij de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) bekend.

De “ernstige tot zeer ernstige bouwfouten” zijn gebundeld in een 55 pagina’s tellend zwartboek.

Door onderzoekers die al over het incident hebben gerapporteerd, is aangegeven dat nadere informatie inzake gebrekkige uitvoering niet van invloed is op conclusies. Of er nu goed of slecht is gebouwd, de conclusies wijzigen niet, althans … die van de betreffende onderzoekers.

De bouwfouten van beoordeling uitsluiten wringt met logica en gezond verstand. Er zijn geen constructieve fouten die er niet toe doen. Dergelijke fouten hebben consequenties. Of en in welke mate deze bepalend zijn geweest voor de instorting kan uiteraard pas worden bepaald na onafhankelijk onderzoek.

BubbleDeck heeft de bouwfouten met behulp van derden geanalyseerd en concludeert het volgende:

“Onze conclusie is dat een groot aantal van deze bouwfouten als fataal kan worden gekwalificeerd voor het bezwijken en dat een aantal bouwfouten in combinatie met elkaar, eveneens als fataal kan worden gekwalificeerd.”

Binnenkort zal de OVV over het incident rapporteren. De bouwfouten zullen ongetwijfeld uitermate zorgvuldig zijn gewogen en betrokken in conclusies en aanbevelingen. Zoals gezegd, er zijn geen constructieve fouten die er niet toe doen.

Het BubbleDeck zwartboek is te raadplegen op constructieveveiligheid.nl. Daar vindt u tevens, in chronologische volgorde, alle links naar publicaties in media, rapporten en overige informatie relevant in dit dossier.