Zonder tekeningen wapening controleren?

Ik kreeg recent een bijzonder ‘verslag’ van wapeningcontrole – van een te storten vloer – op een complex bouwwerk.

Bouw- en woningtoezicht en de hoofdconstructeur gaven acte de présence.

Het ‘bijzondere’ was dat beide heren zonder tekeningen of andere informatie zijn overgegaan tot het keuren.

Hoe kun je dit ‘kijkje nemen’, want meer is het niet, serieus nemen? Het antwoord mag duidelijk zijn. Zonder de juiste informatie heeft op deze manier controleren nagenoeg geen zin.

Inhoudelijke verslaglegging is er dan ook niet.

De gang van zaken roept veel vragen op. Hoe kan dit überhaupt gebeuren? Is dit een incident, gebeurt het vaker … of misschien wel te vaak? Moet het niet normaal zijn dat hier melding van wordt gemaakt, en zo ja bij wie? Ik blijf met de vragen zitten want voldoende objectieve informatie over dit soort praktijken is er eigenlijk niet. Ja, er komen wel vaker voor-de-vorm-zijn-partijen-met-een-controletaak-even-geweest meldingen.

Dit is natuurlijk hartstikke fout. Iedereen snapt dat het gewoon mal is. Je komt niet voor de vorm kijken. Je komt niet onvoorbereid. Je zorgt dat je over de juiste informatie beschikt om je controlewerk professioneel uit te voeren. Je geeft vervolgens inzage in jouw werk.

Dit soort rare fratsen mogen niet voorkomen. Met de schouders een keer ophalen los je het echter niet op.

Los van rangen en standen moet er de bereidheid zijn elkaar aan te spreken op hoe het werk wordt gedaan. Dat is natuurlijk makkelijk opgeschreven maar dan de praktijk …