Update Bouwend Nederland inzake Wkb

Op 15 augustus 2018 geeft R. (Ruben) Heezen van Bouwend Nederland een update.

Onderstaand een korte bespiegeling.

Het lijkt alsof zaken organiseren om aan de wet te voldoen als bijzonder worden gezien.

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat is in eerste instantie over het voldoen aan het Bouwbesluit. Daar ben je als bouwer wettelijk aan gehouden. Dat, zoals Bouwend Nederland stelt, “… het leveren van kwaliteit moet lonen, een middel moet zijn om je te onderscheiden, het niet kostenverhogend mag zijn …”, gaat voorbij aan de verplichting waar je ook nu reeds aan moet voldoen. Het is best vreemd dat een branchevereniging beargumenteert dat – met kwaliteitsborging – voldoen aan de wet (eigenlijk) niets extra mag kosten.

Het is een drogreden gebaseerd op onjuiste premissen.

Voldoen aan de wet moet normaal zijn. Als je er op dit moment nog niet aan kunt voldoen dan zul je een inspanning moeten leveren en ja, daar zijn dan kosten mee gemoeid.

De wetgever beoogt indirect een verbetering van bouwkwaliteit in algemene zin dus niet enkel het voldoen aan het Bouwbesluit. Het woord “indirect” is hierbij van belang. Wettelijke kwaliteitsborging gaat niet over het voldoen aan de privaatrechtelijke afspraken. Er is (wettelijk) geen toezicht en handhaving op het voldoen aan het contract, anders dan het deel Bouwbesluit, voorzien.

Het beoogde consumentendossier, onderdeel van de Wkb, geeft de bouwconsument meer houvast, meer mogelijkheden om te kunnen beoordelen of er wordt geleverd wat is afgesproken. Dat staat niet gelijk aan een waarborg. Ook de beoogde aanscherping van de aansprakelijkheid is zo’n extra stukje houvast.

Als het over bouwkwaliteit gaat worden aspecten vaak op één hoop gegooid. Dat maakt het best lastig. Het is dan ook belangrijk helder te zijn in wat de wet beoogt, wat er wel of niet mee wordt geregeld.

Ook voor Bouwend Nederland kan er geen discussie zijn dat je aan wet- en regelgeving behoort te voldoen. Daarnaast commercieel onderscheidend zijn in en met kwaliteit en daar als branchevereniging iets van vinden is toch een ander verhaal.


Bron update: Bouwend Nederland | R. (Ruben) Heezen