Reden voor aanpassing onderzoek bestaande gebouwen

Een belangrijke conclusie van de OvV inzake Eindhoven Airport is gebaseerd op de legrichting van de breedplaatelementen.

Het is als volgt samengevat:

“Door de ontwerpkeuze met gedraaide platen ontstond een kwetsbaar vloerontwerp, waarbij de krachtsafdracht afhankelijk was van verschillende elementen (de koppelwapening, tralieliggers en aanhechting tussen betonlagen), die ieder afzonderlijk konden falen. Uit onderzoek blijkt dat i) de lengte van de koppelwapening onvoldoende was, ii) de tralieliggers hun constructieve functie niet of zeer beperkt konden vervullen en iii) de aanhechting beperkt was door ontmenging van het zelfverdichtend beton. De combinatie van bovengenoemde factoren leidden er uiteindelijk toe dat de vloer bezweek onder zijn eigen gewicht en de temperatuurbelasting.”

De onderzoekers hebben deze conclusie gebaseerd op het uitgangspunt dat er sprake is van breedplaatelementen met versterkte stroken waarbij de hoofdwapening bij plaatovergangen is onderbroken en koppelstaven worden gepromoveerd tot hoofdwapening. Voorts is gesteld dat de tralieliggers en de aanhechting tussen de prefab breedplaat en in het werk gestort beton van belang is voor de krachtsoverdracht. De conclusie “kwetsbaar ontwerp” volgt met name uit de legrichting, volgens de OvV.

Het essentiële aan een BubbleDeck vloer is dat deze als vloersysteem vergelijkbaar is met een volledig in het werk gestorte betonvloer. De legrichting van de prefabelementen maakt hierbij, in beginsel, niet uit. De vloer moet uiteraard correct worden berekend en op een deugdelijke wijze in het werk worden gemaakt. De firma BubbleDeck heeft de OvV informatie aangereikt waar dit uit blijkt. De OvV heeft het niet gewogen.

Er is in de loop der jaren door meerdere gezaghebbende partijen in verschillende landen uitvoerig onafhankelijk onderzoek gedaan naar de eigenschappen van het betreffende vloersysteem. Uit die onderzoeken blijkt dat het een prima vloersysteem is, een vereiste is uiteraard dat je er goed aan rekent en het ook correct uitvoert.

In een interview in Cobouw geeft Simon Wijte van Hageman aan dat de breedplaatvloerendiscussie echt nog niet voorbij is en, dat hij boos is over het advies van de OvV dat de focus in het stappenplan, dat nog steeds als leidraad geldt voor de beoordeling van risicogebouwen, moet worden verlegd.

We voegen daar aan toe een conclusie van VNconstructeurs naar aanleiding van het OvV-rapport waarbij wordt gewezen op de eerste twee stappen in het informatiedocument. Stap 1 is het verzamelen van informatie met betrekking tot de constructieberekeningen en het legplan van de breedplaten. Stap 2 is de beoordeling van krachtsverdeling: bepaal of er sprake is van een positief moment ter plaatse van naden tussen de breedplaten. Is hier sprake van dan moet je verder kijken waarbij het al dan niet opruwen van elementen maatgevend is. De constructeurs stellen dat de aanbevelingen van de Onderzoeksraad reeds in het stappenplan zijn opgenomen.

Wijte is boos, wil het er nog eens over hebben, de constructeurs benadrukken dat alles onder controle is.

Er blijft echter een zeer ongemakkelijk gevoel hangen want we zijn niet vergeten dat volgens Wijte de afschuifcapaciteit de boosdoener is. Weet u nog? Het is een systeemfout. OvV zegt daar iets over maar stelt dat het niet maatgevend is.

Onafhankelijk onderzoek, wat al veel eerder is gedaan met betrekking tot de aspecten waar Wijte en OvV over hebben geoordeeld, is feitelijk buiten beschouwing gebleven. Dit betreft onder andere de werking van het vloersysteem als geheel, over het opruwen en zelfverdichtend beton of niet. Wat ook buiten beschouwing is gebleven is wat we hebben geleerd van de inmiddels meer dan dertig proefbelastingen, het testen van vloeren waar iets mis mee zou moeten zijn, die naar wij nu weten, allen voldoen. Dit zijn dus ook vloeren met een voor OvV “ongebruikelijk legplan”.

Rob Plug van BubbleDeck omschrijft de OvV-analyse op het punt van het vloersysteem als volgt: “Als je het bij een crash over een Tupolev hebt terwijl er een Boeing is neergestort, wat is dan de waarde van je onderzoek? Ze hebben het niet over een BubbleDeck vloer.”

Welnu

Het mag duidelijk zijn dat de kwestie met de publicatie van het OvV-rapport niet ineens is opgelost.

De noodzaak voor herbezinning met de aanpak risicogebouwen hadden we al. Die herbezinning is nu nog actueler geworden. Om te voorkomen dat we van een te snelle conclusie naar conclusies gebaseerd op het verkeerde vloersysteem doorhobbelen, terwijl er vloeren voor vele miljoenen euro’s worden ‘versterkt’, zou het verstandig zijn de juiste onafhankelijke deskundigen te raadplegen om zo spoedig mogelijk tot een bijstelling van de aanpak te komen. Dit ligt op de weg van BZK. Tot die tijd is het goed eerst maar eens pas op de plaats te maken.