Alle breedplaatvloeren opnieuw testen?

In Cobouw lezen we het volgende:

“Of de bevinding van de OVV (problemen zijn ontstaan door gekozen vloerontwerp en niet door de gebrekkige hechting) gevolgen hebben voor de eerder onderzochte gebouwen met breedplaatvloeren in Nederland, is nog onduidelijk.”

BZK heeft Simon Wijte van bureau Hageman opdracht gegeven dit te onderzoeken. De uitkomst wordt eind november verwacht.

Er zijn meerdere redenen hier bij stil te staan maar ook een aantal hele grote vraagtekens te plaatsen.

Het OvV-rapport legt de focus op wapening in relatie tot het vloerontwerp waarbij met name de oriëntatie, de legrichting van elementen, als maatgevend wordt gezien voor een eventueel risico. Van Asselt van de OvV heeft dit, nadat het rapport is gepubliceerd, al weer wat genuanceerd. Het hoeft helemaal geen probleem te zijn, volgens Van Asselt.

De grote vraagtekens

Wijte heeft in opdracht van BAM de technische oorzaak van de gedeeltelijk instorting onderzocht. Wijte heeft vervolgens in opdracht van BZK het informatiedocument ten behoeve van het onderzoek risicogebouwen opgesteld. Ook is Wijte onderdeel van de taskforce versterkingsmaatregelen en adviseert Wijte bij te treffen maatregelen.

Nu is Wijte gevraagd te onderzoeken of zijn eigen eerdere conclusies niet moeten worden bijgesteld wat eventueel gevolgen heeft voor de beoordeling van risicogebouwen.

Hieruit kunnen we concluderen dat BZK het geen probleem vindt dat Wijte/Hageman voor de aannemer betrokken bij het incident optreedt, vervolgens in opdracht van BZK het maatschappelijk belang dient, een belang heeft bij versterkingsmaatregelen om vervolgens in opdracht van BZK zijn eigen eerdere conclusies te gaan toetsen.

Bij de aanpak van risicogebouwen kunnen naar mijn mening vraagtekens worden geplaatst. Dit is gerelateerd aan zowel de geformuleerde uitgangspunten voor de beoordeling maar ook rollen van partijen. Over zaken die bij Windesheim hebben gespeeld heb ik al eerder bericht. Een redelijk vergelijkbare situatie doet zich nu voor in Uithuizen. De vraag of het wel nodig is om te versterken, staat hierbij centraal. Spits ik het toe op Uithuizen dan is de voorkeursroute, voor zover mij bekend, nu eerst versterken en dan nog eens testen. Waarom er niet eerst wordt getest met proefbelastingen is uiteraard een grote vraag. Het lijkt wel of het gebouw MOET worden versterkt, of het nu nodig is of niet. Waarom? Wie heeft wat geadviseerd met welk belang? De firma BubbleDeck heeft recent aangeboden te proefbelasten op kosten van ongelijk om onnodige maatregelen te voorkomen. Dit is uiteraard met het vertrouwen dat er helemaal niets mis is met die vloer.

Op 8 november a.s. staat er een Algemeen Overleg in de Kamer gepland waarbij onder andere nadere acties naar aanleiding van de breedplaatvloerenproblematiek voorbij komen. Via een berichtje op twitter verneem ik dat dit overleg mogelijk wordt uitgesteld. Ik moet aannemen dat die zaken, in de Kamer het er over hebben en het nadere onderzoek van Wijte, met elkaar in verband staan.

Een bijkomstig en niet geheel onbelangrijk punt is dat de firma BubbleDeck pogingen heeft ondernomen om bij de OvV onder de aandacht te brengen dat een aantal uitgangspunten in analyses en conclusies onjuist zijn. Voor DubbleDeck staat vast dat niet de juiste eigenschappen van het BubbleDeck vloersysteem zijn gewogen.

Het begint een aardige soap te worden.


PS

Morgen is het COBc congres. Hier zal de OvV ook spreken over Eindhoven. Het congres gaat uiteraard niet alleen over Eindhoven. Ik ben heel benieuwd.

Er is nog geen datum voor een debat over de gang van zaken rondom bouwtoezicht. Eerder was aangestuurd op ‘uiterlijk eind oktober’.