Offensief voor meer veiligheid

Tijdens en na het rondetafelgesprek breedplaatvloeren (mei 2018) is een concrete en praktische oplossingsrichting voor verbetering van constructieve veiligheid aangegeven. Onderstaand het betreffende fragment uit het rondetafelgesprek.

Deze aanpak is nader gemotiveerd en nog in behandeling bij de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken.

Begin november 2018 stond een algemeen overleg Bouwregelgeving en risicovloeren gepland om nader in te zoomen op noodzakelijke sturing met maatregelen. Dit overleg is verschoven. Er is nog geen nieuwe datum bepaald.

Naast oplossingen via regelgeving is de bouwsector zelf ook meer doordrongen van de noodzaak om het nu beter te gaan organiseren.

Actueel is de werkconferentie “Constructieve Veiligheid in de bouw verdient meer!”. Deze conferentie zal op 16 november 2018 plaatsvinden. Hierin gaan constructeurs, ingenieurs, aannemers, opdrachtgevers, toezichthouders en onderzoekers samen de speerpunten voor een actieagenda formuleren. Deze actieagenda moet leiden tot een stappenplan met verbeteringen.

De werkconferentie is een initiatief van VNconstructeurs, Bouwend Nederland en Koninklijke NLingenieurs.

Belangrijk is het vinden van gezamenlijkheid, commitment en dé manier om stap voor stap concrete verbeteringen te realiseren.