Constructieve veiligheid: “De vrijblijvendheid moet er af”

Dit is samengevat de uitkomst van de werkconferentie constructieve veiligheid georganiseerd door VNconstructeurs, Koninklijke NLingenieurs en Bouwend Nederland.

In diverse workshops is input geleverd voor mogelijke acties. Er komt nog een actieagenda. Hoe hard zullen mogelijke verplichtingen die op die agenda komen ook echt zijn?

Dat de vrijblijvendheid er af moet is in “het is nog niet helemaal mijn probleem woorden” de roep om verplichtingen. Dat zijn enerzijds de verplichtingen waar regelgeving voor nodig is, anderzijds wat de sector zelf kan organiseren.

De sector worstelt met te nemen stappen. Dat is al jaren het geval. De noodzaak om verbeteringen door te voeren is niet het probleem, daar was en is iedereen al van doordrongen. Het wordt moeilijk bij concrete stappen, als de vrijblijvendheid er inderdaad ook echt af gaat.

We zijn nog ver verwijderd van de “De vrijblijvendheid is er af”, drie brancheorganisaties hebben de volgende verplichting afgesproken: … het is een verplichting met consequenties bij niet nakoming. Ontbreekt dat laatste dan schiet je er niet veel mee op. Het leiderschap en de durf om daar ook helder in te zijn en in door te pakken is er nog niet.

Het moet van navelstaren naar een eerste echte belangrijke stap met meetbare resultaten.

We zijn wel zo’n beetje klaar met oeverloos geleuter, proefballonnetjes en betweterigheid waar niets van komt.

Ik vind het ongepast om kansloze ondoordachte ideeën te propageren. We hebben net de koffie op en zijn wederom klaar met het plakken van stickers in de geef-mij-nog-eens-ideeën-over-wat-jullie-vinden-ik-weet-dat-hebben-we-al-vaker-gedaan-maar-toch-sessie en emeritus hoogleraar Jan Vambersky, op de conferentie actief, etaleert hoe het moet: de Wet kwaliteitsborging de prullenbak in, begin maar eens met enkel gestempelde tekeningen verplicht te stellen én structureel dagelijks toezicht. Ik kan opveren met dit in het vooruitzicht, dat is immers precies onze business, dat toezicht, maar het tegendeel is waar, ik word hier alleen maar triest van. De hoeveelheid stempels op een tekening en wie er allemaal naar heeft gekeken zegt uiteraard helemaal niets over wat er in de bouw mee wordt gedaan. Dagelijks toezicht verplicht stellen? Misschien is het verstandig ook even na te denken over wie dat dan kan en gaat doen, of die mensen er überhaupt zijn. Denk dan ook na over de invulling, we hebben het over het voldoen aan de bouwvoorschriften en daarnaast de privaatrechtelijke afspraken. De Wet kwaliteitsborging de prullenbak in? Tja …

Weet u, of die wet wel helemaal optimaal is maakt op dit moment even niet meer uit. We zijn nu 21 jaar aan het klooien om tot een concrete verbetering met regelgeving te komen. Als dit dan het best haalbare is om uiteindelijk de handen op elkaar te krijgen als eerste stapje … dan is het dat. 21 jaar soebatten om niets en dan met lege handen staan is geen optie.

Laten we duidelijk zijn over wat wel dienstbaar is.

Het lijkt mij gepast dat brancheorganisaties, in een positie om iets te bepalen, nu ook zelf(snel) met een eerste concrete stap komen, iets wat ook echt wat oplevert.