Wkb debat: een voorwaardelijke uitdaging

Met 6 december 2018 als datum voor het debat zoom ik, aanvullend op de eerdere blog ‘Wkb debat komt er aan‘, wat nader in.

Voor het debat zijn op dit moment 7 sprekers met ieder 4 minuten spreektijd gepland. Verwacht dan ook geen diepgaande behandeling.

De Eerste Kamer moet worden overtuigd dat het met die wet goed gaat komen. Hierbij zijn de afspraken die in het bestuursakkoord met brancheverenigingen worden gemaakt cruciaal. Buiten een verslag van eerdere proefprojecten heeft de minister niet veel meer om de Eerste Kamer te overtuigen … maar misschien is dat ook niet nodig.

Met het bestuursakkoord op zak, als het rond is, gaat de minister een marsroute uitstippelen: zo gaan we het doen, heel zorgvuldig met de nodige voorwaardelijke stappen. Deze nadere invulling betreft aspecten die niet wettelijk zijn geregeld. Dit gaat naar mijn mening vooral over de publieke taken, de rol van gemeenten: wat gaan gemeenten op welke wijze precies doen? Dat is niet wat kunnen ze doen, nee, wat gaan ze nu precies doen?

Hoe het deel private kwaliteitsborging moet gaan functioneren is strak geregeld. Voor het deel waar deze wet inhaakt op de rol van gemeenten niet. Een bestuursakkoord is geen wet of regelgeving. Ook kan met lagere regelgeving maar zoveel.

Is er vertrouwen in de marsroute en de nadere invulling of moet het bewijs eerst worden geleverd?

Wellicht is dat laatste, in de weging door de Eerste Kamer, het meest verstandige.

“Laat maar zien de komende 2 jaar en ‘hier’ moet het aan voldoen. Blijkt dat u kunt aantonen dat dit inderdaad gaat werken dan zijn wij uiteraard akkoord. Voor nu is ons akkoord dus voorwaardelijk. Het is hiermee feitelijk in lijn met hoe u de zaken met brancheorganisaties heeft georganiseerd: voorwaardelijk.”

Het is best spannend. We gaan het zien.

Wordt vervolgd …

Lees hier de evaluatie van proefprojecten.