Breedplaatvloeren “challenge”

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is doende met een marktconsultatie herstelmethoden voor breedplaatvloeren. Deze actie vindt plaats vooruitlopend op nader te treffen versterkingsmaatregelen van dit type vloersysteem.

Het RVB wil door middel van de marktconsultatie informatie verkrijgen over de stand van zaken in de ontwikkeling van techniek en methoden voor herstel van breedplaatvloeren. Het RVB is op zoek naar marktpartijen die kennis en/of ervaring hebben m.b.t. de ontwikkeling en toepassing van technieken en methoden voor herstel van breedplaatvloeren en informatie kunnen geven over de toepasbaarheid daarvan en deze kennis en/of ervaring willen delen en inzetten voor de opgave.

Lees hier het volledige document.

Wat we weten

Proefbelastingen van risicogebouwen met breedplaatvloeren hebben niet het bewijs geleverd dat er, zoals bureau Hageman en TNO stellen, sprake van een systeemfout is. De vloeren die op deze wijze zijn getest zijn allen veilig.

BZK ziet geen aanleiding de informatie van proefbelastingen te wegen in relatie tot de gestelde systeemfout.

De meningen over de oorzaak van de gedeeltelijke instorting van parkeergarage Eindhoven Airport lopen uiteen. BZK houdt vast aan hetgeen onderzoekers – in opdracht van de bouwer en opdrachtgever – hebben geconcludeerd.

Er zijn al de nodige vloeren versterkt. Het betreft preventieve maatregelen of maatregelen bij vloeren die (bewust) niet aan een proefbelasting zijn onderworpen.

De uitgevoerde maatregelen hebben al vele miljoenen gekost.

De challenge

Een proefopstelling van een vloerveld exact zoals in Eindhoven toegepast, inclusief het testen, kost circa € 150.000. Voor dit bedrag kan feitelijk worden vastgesteld of de conclusies van eerdere onderzoekers juist zijn en kan worden bepaald of de versterkingsmaatregelen die zijn genomen en nog worden genomen, gebaseerd op de huidige aannames, wel nodig zijn. Zet dat af tegen de kosten die al zijn gemaakt en nog worden gemaakt.

De challenge is simpel. Ga de proefopstelling organiseren (bij voorkeur) op kosten van ongelijk. Dit uitvoeren kan veel (mogelijk) onnodige kosten voorkomen.

Een vergelijkbare opzet is overigens al voorgesteld ten behoeve van de school Uithuizen, een nieuwbouwschool waar de vloeren worden versterkt. Er is door onderzoekers geadviseerd de vloeren van deze school niet te testen. Er wordt, voor zover mij bekend, geen gebruik gemaakt van het BubbleDeck-voorstel om te testen op kosten van ongelijk.

Ik ben van mening dat het afwijzen van de ”challenge” iets zegt over het vertrouwen van een partij in de uitkomst. Ben je zeker van je zaak dan zeg je toch direct ja?

Het mag misschien als een grappig idee en losse flodder overkomen, in andere vorm is het al eerder voorgesteld. Hoogleraar Rob Nijsse heeft de overtuiging dat een dergelijke proefopstelling een vereiste is om wetenschappelijk, los van commerciële belangen, objectief vast te kunnen stellen hoe het nu precies met dit vloersysteem zit. Ik ben het met Nijsse eens.


Bouwtoezicht TV komt er aan

Op deze manier laten we zien wat toezicht in de bouw is. De mensen die dit werk doen vertellen over hun vak, de bijzonderheden, de inzet om er met elkaar voor te zorgen dat bouwwerken goed en veilig zijn.

  • Laten zien wat een toezichthouder/kwaliteitsborger doet, het werk, de aanpak, de waarde van dit werk en hoe die aspecten verweven zijn met alles wat met bouwen te maken heeft.
  • De samenwerking is van belang, het is niet ieder voor zich … we doen het samen. Hoe dat werkt moet je dan ook gewoon laten zien.
  • Het is leerzaam voor mensen in het vak maar ook nieuw talent.
  • Het draagt bij aan trots en aanzien, daar wil je bij horen en aan bijdragen.
  • Het is positief, leuk en laagdrempelig.

Of je nu voor een gemeente werkt, een bedrijf, ook jij kunt je werk ‘laten zien’. Dit kan op ons YouTube-kanaal of met een link naar de video’s die je zelf maakt. Als je een bijdrage hebt … mailen maar (info@bouwdossier.nl). Bouwtoezicht TV zal nieuwe video’s via social media delen.

We gaan binnenkort op ‘road trip’ voor projectbezoeken en interviews dus … je gaat meer Bouwtoezicht TV zien.

Website: www.bouwtoezicht.tv

YouTube: BouwtoezichtTV