Twitterdiscussie voorbereiding op Wkb

Naar aanleiding van het algemeen overleg bouwregelgeving / risicovloeren van 20-02-2019 is er op twitter nog gezellig wat “nagepraat” over puntje 2 van “mijn” hot items lijstje, de zaken die nu helder zijn:

Ik heb de twitterdiscussie, zo goed als mogelijk, in volgorde gezet. Er zijn volgens mij wat conclusies aan te verbinden. Eerst maar even de discussie:


Hajé van Egmond

Je punt 2 snap ik niet? Kunnen we niet in een jaar tijd 10% van de nieuwe aanvragen gevolgklasse 1 onder kwaliteitsborging doen? Woningborg+SWK+Bouwgarant ie al ruim meer…

Pieter Plass

In deze blog leg ik het uit. Gebaseerd op de “overeengekomen” uitgangspunten is medio 2020 evaluatie. Er gaat nog het nodige aan vooraf plus je moet projecten van aanvraag t/m oplevering hebben. Kijk maar eens naar de rekensom:

https://www.linkedin.com/pulse/start-de-proefprojecten-wkb-nu-pieter-plass/

Hajé van Egmond

Verschil zit ‘m in de interpretatie van 10%. 10% geheel afgerond kon al niet meer toen de handtekening werd gezet….

Pieter Plass

Precies! Dat zegt iets over het soort afspraak. Het is allemaal plooibaar en ter nadere interpretatie. Misschien is dat voor de EK ook prima zo.

Hajé van Egmond

Dus ‘duidelijkheid’ is er in ieder geval niet….

Thomas van Belzen

Zou ook apart zijn als je zonder voorbereiding en maatregelen ineens onder nieuw stelsel werkt.

Pieter Plass

Zeker. Waar het om gaat is dat er vooralsnog niets met de afspraak wordt gedaan wetende dat je uitgangspunt #1, de proefprojecten, helemaal niet (meer) kunt halen. het bestuursakkoord is dan ook vooral – naar mijn mening – om de EK gunstig te stemmen … niet om na te komen.

Pieter Plass

Als het ook echt de bedoeling zou zijn dat we hier partijen aan kunnen houden dan waren we al druk … positief … bezig. Maar zoals je zelf hebt vernomen in je interview … de minister doet wat zij kan.

Hajé van Egmond

We kunnen blijven oefenen tot we een ons wegen natuurlijk. Er zijn al tientallen projecten gedaan onder kwaliteitsborging

Pieter Plass

Je mist het punt. Er zijn zo’n 380 gemeenten. Een handjevol heeft met proefprojecten te maken gehad plus … we hebben nu de nieuwe bestuursakkoord-spelregels … dan zullen we toch op voldoende schaal moeten testdraaien, inregelen, wennen. Dat ook doen is al 4 jaar bekend.

Hajé van Egmond

Ik mis niet het punt. Ik trek de afspraak in twijfel. Of zou er een afspraak gemaakt zijn waarvan vooraf al duidelijk was dat het niet haalbaar is? Laten we navragen bij VNG en BZK wat er nu afgesproken is

Pieter Plass

Dat meen je niet. Heb jij een ander bestuursakkoord dan het stuk wat via BZK openbaar is gemaakt en waar de minister een hele mooie brief over heeft geschreven? “Laten we navragen wat er is afgesproken” dat kan niet waar zijn …

Hajé van Egmond

Partijen streven naar een hoeveelheid uit te voeren proefprojecten per gemeente van 10% van alle vergunningen onder gevolgklasse 1.

Hajé van Egmond

Niet ‘uitgevoerde’ maar ‘uit te voeren’

Pieter Plass

Right … #positief

Hajé van Egmond

Hé, ik heb die tekst ook niet bedacht 🙂

Hajé van Egmond

Misschien mis ik het punt wel. Soms begrijp ik er namelijk weinig meer van.

Thomas van Belzen

Je @PieterPlass bent helemaal klaar met de wet kwaliteitsborging heb ik de indruk. Je was ooit toch voorstander? @danielkoerhuis @ErikRonnes @bartdu @JessicaVanEijs

Pieter Plass

Ik ben voor alles wat het beter maakt dus ook de Wkb ondanks alle ballast enz. Waar ik wel klaar mee ben is het gedraai. Het een zeggen en dan niets doen. Ook het “verkopen” als oplossing voor problemen met instortingen e.d. Daar gaat het voorlopig niet over. #benpositief

Hajé van Egmond

Eens. Laten we nu eens een knoop doorhakken. Dan moet of de markt aan de bak of gemeenten moeten hun rol echt oppakken. Nu zegt zegt iedereen op iedereen te wachten 🙁

Pieter Plass

VNG en BZK hebben na weet ik hoe lang praten een afspraak gemaakt. Die twee moeten daar nu aan gehouden worden en gaan doen wat ze hebben afgesproken. Daar gaat het nu eerst om. Dan zullen we toch onze minister zover moeten zien te krijgen. VNG gaat er echt niet om vragen/zeuren.

Thomas van Belzen

Best schrijnend eigenlijk jullie conclusie: Bestuursakkoord wkb op voorhand gedoemd te mislukken…. zal de Eerste Kamer leuk vinden… @danielkoerhuis @JessicaVanEijs @bartdu@MaximeVerhagen @KajsaOllongren @VNGemeenten

Hajé van Egmond

En ga nu steeds meer mensen in de tweet taggen? Met als doel ‘nieuwsgaring’?

Pieter Plass

Thomas heeft het wel helder … de rest eigenlijk ook … nu nog er wat mee doen. Het is simpel: met de waarheid kan nooit iets mis zijn. Blijf daar dan ook bij.

Hajé van Egmond

Dan zal ik hier de letterlijk tekst ook even delen: “Partijen streven naar een hoeveelheid uit te voeren proefprojecten per gemeente van 10% van alle vergunningen onder gevolgklasse 1.” Niet ‘uitgevoerde’

Hajé van Egmond

Nu mis jij het punt denk ik 🙂 Volgens mij is de afspraak niet ‘10% projecten afgerond’.

Thomas van Belzen

Hier kom je volgens mij niet meer onderuit Haje. Hoe kun je nu iets testen als een project niet is opgeleverd? Dank voor alle nieuwe inzichten: nieuwsgaring inderdaad. En het debat zuiver houden.

Hajé van Egmond

En eigenlijk mis ik het debat tot nu toe. Op inhoud dan tenminste. Behalve dan hier, met @PieterPlass

Pieter Plass

Als antwoord op @hvegmond @ThomasvanBelzen

Wkb-moeheid heeft toegeslagen. Er zijn er een paar inmiddels afgehaakt.

Hajé van Egmond

Als antwoord op @PieterPlass @ThomasvanBelzen

Herkenbaar…


De volgende morgen:

Pieter Plass

Morgen @ThomasvanBelzen … mocht je het interessant vinden om nog eens te kijken naar de intentie, haalbaarheid, hardheid, en knelpunten van het bestuursakkoord BZK en VNG lees deze blog dan nog even voor inspiratie:

https://www.linkedin.com/pulse/bestuursakkoord-bzk-en-vng-pieter-plass/


Waar het om gaat is de geloofwaardigheid. Hoe geloofwaardig is het dat je een marsroute hebt afgesproken voor invoering van de Wkb, je die afspraken ook gebruikt om de Eerste Kamer te overtuigen van jouw zorgvuldigheid, maar de afspraken vervolgens helemaal geen invulling krijgen? Dan kun je niet anders dan concluderen dat de afspraken, waar de Eerste Kamer (juist) in moet vertrouwen, volledig plooibaar zijn. Dat is niet zo best. Het punt is buiten het algemeen overleg gehouden, voor minister en Kamer is het dan ook niet van belang. Het is een detail.

Kwartiermaker Hajé zou graag meer debat over de Wkb willen zien … ik zou zeggen: “Doen!”