Wij van Wc-eend adviseren… Wc-eend

Via twitter is informatie over discutabele controle op brandveiligheid in Engeland gedeeld. De twitteraar legt het verband met onze Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Krijgen wij straks vergelijkbare toestanden als de controle op de technische voorschriften van gemeenten naar private kwaliteitsborgers gaat?

Onder het artikel wordt het falen in Engeland samengevat om aan te geven dat onze opzet toch echt anders is. Het is goed daar even bij stil te staan.

Publiek toezicht onder de Wet kwaliteitsborging

Tijdens de recente behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer is veel aandacht aan de rol van gemeenten besteed. Er is nogmaals onderkend dat gemeenten niet langer over de capaciteit en specifieke deskundigheid beschikken om de toezichttaak adequaat uit te voeren. Volgens de minister hoeft dat ook niet. Die kennis wordt straks bij de private kwaliteitsborgers gevonden waarbij gemeenten in staat moeten zijn om handhavend op te treden. Volgens de minister kunnen gemeenten zich gaan richten op de nieuwe situatie waarbij er, naar aanleiding van de problemen die private kwaliteitsborgers signaleren, kan worden opgetreden. “Dat is wat de gemeenten moeten kunnen en daar is het nieuwe stelsel op gericht.”

Een vraag is uiteraard hoe je als gemeente toezicht kunt en gaat houden als je zelf de kennis en capaciteit niet meer op orde hebt en afhankelijk wordt van wat derden eventueel bij jou melden? Een tweede – nieuwe – laag van controle is toezicht op het stelsel door een toelatingsorganisatie. Deze organisatie gaat niet over de dagelijkse praktijk maar zal toetsen of instrumenten voldoende waarborgen bieden.

Uitbesteden door de overheid

De overheid is straks niet de opdrachtgever van het uit te voeren toezicht. Van de huidige situatie naar de nieuwe opzet is dit per saldo toch wel het effect.

De laagste prijs voor wettelijke kwaliteitsborging

Waar wettelijke kwaliteitsborging aan moet voldoen is bepaald. Dit is de minimale kwaliteit van deze dienstdienstverlening. Met de kennis van nu staan bouwbedrijven niet te springen om hier mee aan de slag te gaan. Het is een moetje. Hier uit volgt dat de dienstverlening vooral op prijs zal worden geselecteerd. De minimale kwaliteit is immers al bepaald.


Tijdens de derde termijn is door senatoren opgemerkt dat de minister de beoogde werking van de wet vergelijkt met de bestaande toestand: “ … het valt mij op dat u in uw vergelijking steeds zegt dat het beter is dan onder de huidige wet, omdat die niet wordt uitgevoerd. Dat lijkt me een kromme vergelijking …”

Zoals met alle wetten, dus ook de wettelijke kaders voor het bestaande bouwtoezicht, valt of staat het met de uitvoering. Wat dat betreft heeft het veel weg van bouwen.

The proof of the pudding is in the eating

Dat zit hem niet in de Wc-eend-benadering maar de feitelijkheid: gebaseerd op duidelijke criteria testen en beoordelen en dan bijsturen.

Een nadere uitwerking van criteria voor invoering en monitoring van de wet is in de maak. Een en ander zal de Eerste Kamer op uiterlijk 10 mei a.s. worden aangeboden.

14 mei a.s. zal er over het wetsvoorstel worden gestemd.


Opmerkelijk feit

Het bijzondere aan de discussie over de rol van gemeenten is dat we niet weten hoe het zit met capaciteit, kennis en kunde … hoe gemeenten invulling geven aan bouwtoezicht. Dat is niet in kaart gebracht en niet betrokken in afwegingen over de Wet kwaliteitsborging.


PS

 Het artikel waar de mannen op twitter het over hebben: