Deens onderzoek momentcapaciteit breedplaatvloeren

Op 22 mei jl. geeft Cobouw nadere informatie over het nieuwe stappenplan breedplaatvloeren. Professor Simon Wijte legt in dit stuk – onder andere – uit dat in 2003, als gevolg van een onderzoek in Denemarken, al naar voren is gekomen dat de voeg van dit vloersysteem zeer gevoelig is.

Fragment artikel uit Cobouw:

bron: Cobouw

Het is dan ook goed nader in te zoomen op het onderzoek en een en ander te betrekken op ‘onze’ situatie.


Het onderzoek van Tim Gudmand Høyer richt zich op de wapening ter plaatse van de verbinding van plaatelementen van het BubbleDeck vloertype. De onderzoeker heeft diverse bezwijkmodellen doorgerekend. Vloerfragmenten zijn vervolgens in een testopstelling op druk belast om vast te kunnen stellen wat de momentcapaciteit van de proefstukken is.

De conclusie van dit onderzoek is dat de capaciteit van de verbinding kan worden berekend volgens de plasticiteitstheorie. De onderzoeker geeft aan dat deze benadering de voorkeur heeft boven toepassing van empirische regels met, zoals hij het noemt, “twijfelachtige extrapolatie”.

Samengevat heeft de onderzoeker bepaald hoe je het beste aan de (koppel)wapening kunt rekenen en is ondersteunend experimenteel onderzoek uitgevoerd om de (moment)capaciteit feitelijk vast te stellen. Hierbij is de disclaimer geplaatst dat de resultaten van het onderzoek niet kunnen worden doorgetrokken naar werkelijke bouwconstructies om uitsluitsel te geven over de draagkracht van vloeren in de praktijk.

Het onderzoek is niet naar aanleiding van een probleem met dit vloersysteem uitgevoerd. Er is ook geen probleem als bijvangst ontdekt.

Het BubbleDeck vloersysteem is van oorsprong Deens. BubbleDeck Denemarken is indertijd dan ook bij het onderzoek betrokken. De resultaten hebben, voor zover bekend, niet tot een aanpassing van het systeem geleid, hier was ook geen reden voor.

Het onderzoek geeft meer duidelijkheid over de rekenkundige benadering.

Het is evident dat bij een bezwijktest de belasting wordt opgevoerd tot het punt dat de vloer het gaat begeven, in dit geval op de aansluiting van vloerdelen. Het is een manier om meer informatie over de capaciteit te krijgen. Dan moet er nog een slag naar de praktijk worden gemaakt en daar is het natuurlijk om te doen: de zekerheid dat vloeren in bouwconstructies, in de praktijk dus, voldoen.

Hier wringt het met de nieuwe rekenregels. Bij het vaststellen van de rekenmethode is de praktijk niet betrokken.

Ik acht het belangrijk om bij de feiten te blijven. Raadpleeg dan ook zelf het onderzoek maar eens.


Deens onderzoek uit 2003 | Hoofdrapport

Deens onderzoek uit 2003 | Bijlage