Terugkoppeling antwoorden op Kamervragen funderingsproblematiek Eindhoven

De antwoorden zijn nader feitelijk gewogen. Lees hier de beoordeling per vraag.

Minister Ollongren geeft samenvattend twee zaken aan:

  1. De gemeente heeft de fundering bij vergunningverlening en bouw gecontroleerd. Dat was allemaal prima.
  2. Bij navraag is door bureau Hageman en OvV bevestigd dat de funderingsproblematiek is beoordeeld en het ‘niet waarschijnlijk’ is dat de fundering een rol heeft gespeeld bij het instorten van de parkeergarage.

Deze beantwoording sluit nadere weging van de funderingsproblematiek, volgens de minister, uit.

Het onderzoek van Jos Terken is na de instorting, gebaseerd op een vermoeden dat een wijziging in het oorspronkelijke heiplan bepalend is geweest voor de instorting, uitgevoerd. Hiermee is de beantwoording van de minister over controle van de fundering bij vergunningverlening en bouw, voor deze vragenronde, niet ter zake doende. Het gaat over onderzoek, bevindingen en een weging nadien, dus na de instorting.

Onderzoekers maken geen melding van het rapport Terken. Hiermee is het simpelweg niet in onderzoek gewogen.

BAM had een week en een dag na de instorting zelf de oorzaak van het bezwijken volledig helder en uitgewerkt in een rapport. Hierbij is enkel het aansluitdetail van vloerelementen gewogen en geen enkel ander aspect betrokken. Die lijn is doorgezet in onderzoek door Hageman, TNO en OvV. Hiermee is bepaald dat de uitvoeringsproblematiek, anders dan enkel hetgeen betrekking heeft op het aansluitdetail van vloerelementen, voor onderzoekers irrelevant. Het mag inmiddels bekend zijn dat er niet van deze lijn wordt afgeweken.

Dat een week en een dag na de instorting het probleem al volledig duidelijk was en uitgewerkt in een rapport, is opmerkelijk. Rob Plug heeft op een seminar over constructieve veiligheid van breedplaatvloeren in Ede aan hoogleraar Rob Nijsse de vraag voorgelegd “Hoeveel tijd er minimaal nodig zou zijn voor een onderzoek naar de instorting?” Nijsse heeft aangegeven dat je dan toch minimaal aan twee maanden moet denken … als je daar ook alle middelen voor krijgt. BAM kon dat in een week en een dag.

Is het wel relevant door te speuren in deze kwestie in een poging het helder te krijgen?

Naar mijn mening is dit een vereiste. Eén van de aanbevelingen van de OvV is het organiseren van professionele tegenspraak. In deze kwestie is het ontbreken van die tegenspraak kenmerkend. Veel wordt uitgesloten van weging waardoor er van een (te) nauwe focus vervolgstappen worden genomen in de aanpak van risicovloeren. Dit wringt.

Het meest klemmende is en blijft dat het voldoen van het vloersysteem in de praktijk wordt uitgesloten van weging. Uitkomsten van proefbelastingen van risicovloeren worden uitgesloten in een nadere beoordeling van het vloersysteem. Hetzelfde geldt voor een objectieve praktijktest van het vloersysteem. Dat gaan we niet doen.


BubbleDeck heeft de antwoorden van minister Ollongren ook beoordeeld. Kijk hier maar eens.


17-05-2019 | Aanvulling

Belangrijk voor dit specifieke aspect, de funderingsproblematiek, is een aantoonbare weging van het rapport van Terken door deskundigen. Daar was en is alle reden voor. Dat de informatie is gewogen kan, naar mijn mening, niet worden aangetoond simpelweg omdat het niet is gedaan.

Het is nu dan ook zaak onderzoekers nogmaals te vragen / waar nodig te sommeren, hun beschouwing, de uitgevoerde analyse mbt dit specifieke punt, de funderingsproblematiek, te overleggen.