Breedplaatvloerenkwestie en “The Lottery”

Met diverse publicatie over de op handen zijnde aanpak van risicovloeren lijkt het een absolute zekerheid: we hebben het probleem met dit vloersysteem helder en weten hoe we het op moeten lossen. Zoals minister Ollongren heeft aangegeven is er geen acuut gevaar maar het moet wel worden opgepakt.

Moeten we ons dan nog afvragen of het probleem en de oplossingen wel juist zijn bepaald? Er zijn zoveel deskundigen mee bezig geweest, dat zit goed, zo herstellen we een fout en krijgen we weer veilige gebouwen.

Zou u anders over de kwestie denken als ondanks al die zorgvuldige onderzoeken bij nader inzien een uitvoeringsfout maatgevend blijkt te zijn geweest voor de instorting en … mocht dat zo zijn, zegt dit iets over alles wat daarna is opgetuigd? Nee, dat kan toch niet? Dat zou uit onderzoek van het incident zijn gebleken en aanvullende laboratoriumtesten bevestigen immers de systeemfout. Het is klaar, de fout is helder, dit geldt ook voor de manier waarop we nu moeten rekenen aan risicovloeren en hoe verder met het versterken waar nodig. Zaai geen twijfel en laat het rusten!

Sorry, maar dat zal niet gebeuren want juridische procedures dienen zich aan.

Juridische procedures

Er zijn tot op heden slechts twee zaken over deze kwestie gevoerd. Dan hebben we het over een invorderingsprocedure om termijnen voor de levering van vloeren betaald te krijgen en een zaak waarbij een gebouw op last van de gemeente is gesloten en er gedoe is ontstaan over wie voor herstel moet opdraaien plus … hoe het zit met het vaststellen van (on)deugdelijkheid.

We kunnen binnenkort meer procedures verwachten.

In een rechtszaak zal waarheidsvindingen een cruciale rol gaan spelen. Hierbij gaat het uiteraard over het vaststellen en wegen van feiten. Veel aspecten in dit dossier zijn buiten beschouwing gebleven en hetgeen wel is beschouwd is vanuit een opdracht van met name direct betrokken partijen gewogen. De mogelijkheid om getuigen te horen over wat wanneer bij wie bekend was, wat daarmee is gedaan of juist niet, de weging van alle relevante feiten, zal hierbij van belang zijn.

Feiten

Maak je de knip tussen het incident Eindhoven en de ontdekking van de systeemfout dan is het nog een dingetje hoe je van laboratoriumonderzoek op stroken vloer van 80 cm breed, die bij circa 20 ton bezwijken, gaat rekenen aan vloeren die in de praktijk veelal (slechts) enkele honderden kilo’s per vierkante meter moeten kunnen dragen. Bij gebrek aan validatie moeten we vertrouwen op de manier waarop dat is bepaald. Informatie over vloeren die zijn getest en prima voldoen … maar nu rekenkundig niet meer, valt daar ook onder, daar moeten we op vertrouwen.

“The lottery”

Dit is een boek uit 1948 geschreven door Shirley Jackson. Het is een fictief verhaal over een ritueel. Het speelt zich af in een klein dorpje in Amerika. Het begint alleraardigst, heel lief en leuk. Gaandeweg wordt u meegenomen in een ritueel, de loterij. Eenmaal per jaar moet er iemand worden uitgekozen, via de loterij, om als menselijk offer te dienen. Die persoon wordt gestenigd en daar doet het hele dorp dus aan mee. Het ritueel wordt er op nagehouden vanuit het geloof en vertrouwen dat op deze wijze de (dorps)gemeenschap goed blijft functioneren.

Er is een offer nodig. Hierbij maakt het eigenlijk niet uit of het wel nodig is.

De kwestie Eindhoven kun je ook als een ritueel zien waarbij er op een bepaalde manier zaken worden opgepakt, uitgezocht ten dienste van het geloof en vertrouwen dat we het goed hebben geregeld met de constructieve veiligheid. Onderdeel van het ritueel is ook … een offer.

Aantoonbaar voldoen

Los van de dynamiek ‘verder met de beoordeling en het versterken van vloeren waar nodig’ zullen juridische procedures een rol van betekenis gaan spelen. Het lijkt me zaak dat partijen die dit voorbereiden hier zo spoedig mogelijk werk van maken.

In de kern is deze kwestie simpel. Laat de feiten voor zich spreken. Stel feitelijk vast, meet en weeg feitelijk. Enkel de feitelijkheid telt voor voldoende zekerheid.

Geloof in en vertrouw op de feiten. Zo werkt het met aantoonbaar voldoen.