OM doet geen onderzoek in breedplaatvloerenkwestie

Ik heb u eerder bericht dat de firma BubbleDeck het OM heeft verzocht een onderzoek naar deze kwestie in te stellen. Dit verzoek is niet gehonoreerd.

Het – naar mijn mening – meest belangrijke punt voor de afwijzing

Het OM geeft aan dat, gebaseerd op het OvV-rapport, de signalen van het faalmechanisme bij de aannemer voor de instorting al bekend waren maar dat partijen zich niet bewust waren van de kwetsbaarheid in het ontwerp en/of eventuele risico’s die daaruit voortvloeiden, ook tijdens de uitvoering niet.

Dat kwetsbaarheid, volgens deze lezing, nadien is vastgesteld is een belangrijke reden voor het OM om geen actie te ondernemen.

Ook is van belang dat het OM de kwestie heeft gewogen gebaseerd op het OvV-rapport. Een OvV-onderzoek richt zich niet op schuld of aansprakelijkheid. Daar zijn juridische procedures voor. Veel aspecten in dit dossier zijn buiten beschouwing gebleven en hetgeen wel is beschouwd is vanuit een opdracht van met name direct betrokken partijen gewogen. De mogelijkheid om getuigen te horen over wat wanneer bij wie bekend was, wat daarmee is gedaan of juist niet, de weging van alle relevante feiten, zal in een juridische procedure van belang zijn. Dat is aan de rechter.

Vanuit mijn werkzaamheden op het gebied van kwaliteitsborging kan ik u aangeven dat ik niet eerder heb meegemaakt dat een vloer 20 cm doorbuigt en ook in die staat wordt aangekoerst op oplevering.

Lees hier de afwijzing.