Breedplaatvloerenkwestie: een plaatje zegt meer dan 1.000 woorden

Naar aanleiding van de gedeeltelijke instorting van parkeergarage Eindhoven Airport is in het laboratorium gemeten hoe sterk breedplaatvloeren, bij de aansluiting van plaatelementen, zijn.

Met die kennis is bepaald hoe sterk de vloeren moeten zijn. Dat heeft zijn weg in nieuwe rekenregels gevonden.

Om hier een beeld bij te krijgen zijn 4 opstellingen van 1.000 liter IBC containers op een stukje vloer van 1 bij 1 m geplaatst. De 4 opstellingen laten zien over welke waarden je het hebt voor 1 vierkante meter vloer:

  1. De belasting bij normaal gebruik.
  2. De belasting bij het testen in de praktijk.
  3. Bij welke belasting de vloer het begeeft.
  4. Bij welke belasting de vloer het pas mag begeven.

Bij proefbelastingen worden IBC containers gebruikt. Iedere container helemaal gevuld met water weegt 1.000 kg.

Een gebruikelijke variabele vloerbelasting is 250 kg per vierkante meter. In de praktijk wordt de betreffende vloer van 0 tot maximaal 250 kg belast.

Bij een proefbelasting wordt tot vier keer de variabele belasting getest. Dit betekent dat iedere vierkante meter 1.000 kg aan moet kunnen. Hierbij mag de vloer niet meer dan de rekenkundig bepaalde grenswaarde doorbuigen. Bij een dergelijke test staat een vloerveld vol met deze containers. De belasting wordt geleidelijk opgevoerd. De vervorming wordt nauwgezet gemonitord.

In het laboratorium is gemeten bij welke last een breedplaatvloer op de aansluiting van plaatelementen bezwijkt. Dit is afgerond bij 6.950 kg per vierkante meter.

Onderzoekers hebben bepaald dat tweederde aan sterkte ontbreekt. Dit betekent dat een breedplaatvloer 3 keer zo sterk moet zijn. Hiermee is de bezwijklast per vierkante meter 20.850 kg. Om dit getal beter te kunnen plaatsen: een vierkante meter vloer moet 17 Volkswagens (Golf) kunnen dragen. Pas als we de 18e auto op die vierkante meter erbij plaatsen mag de vloer bezwijken. Voor het complete plaatje kun je de meters vloer met de auto’s per vierkante meter vermenigvuldigen. Dat zijn er nogal wat.

Het beeld met IBC containers gevuld met 1.000 liter water:

Indien er een hogere variabele vloerbelasting geldt dan wijzigen de waarden uiteraard dienovereenkomstig.

Substantiële mismatch

Wat deze kwestie complex maakt is dat de nieuwe rekenmethode als maatgevend wordt gezien. Dit staat naast wat we in de praktijk met een proefbelasting meten, de feitelijkheid.

Wordt een risicovloer, die volgens de rekenmethode niet goed zou zijn, in de praktijk getest, dan blijkt dat er niets aan de hand is. Fijn zo’n uitkomst maar het wringt. Rekenen en meten in de praktijk moeten voldoende op elkaar aansluiten.

De substantiële mismatch heeft grote gevolgen. Gebouweigenaren moeten voor veel geld vloeren laten testen. Wie niet laat testen wordt met de kosten voor het versterken geconfronteerd. Of die versterkingen ook echt nodig zijn valt achteraf niet meer feitelijk vast te stellen.

Laat duidelijk zijn

Veiligheid is het meest belangrijke. Tegelijkertijd moet een maatregel om die veiligheid te garanderen wel juist zijn.