JuBi-gebouw nieuwsbrief vloeren

De gebruikers van het JuBi-gebouw aan de Turfmarkt te Den Haag zijn over de geplande versterking van vloeren geïnformeerd.

Hiervoor worden waarschijnlijk ankers of lijmstrips gebruikt.

Eén klein detail

In het nieuwsbericht is aangegeven dat mogelijke herstelmethoden zijn getest in een pand in Lelystad. Dit is een halve waarheid. Er is enkel getest op impact. Dat betreft duur van de werkzaamheden, overlast, stof, geluid, dat soort zaken. Of en in welke mate een versterkingsmethode ook daadwerkelijk de vloer sterker maakt is ondanks herhaalde gemotiveerde verzoeken niet feitelijk vastgesteld. In het pand waar de impacttesten zijn uitgevoerd is niet eerst een nulmeting verricht. Er is niet eerst feitelijk vastgesteld of vloeren wel versterkt moeten worden. Ook nadat diverse partijen vloeren hebben ‘versterkt’ is niet gemeten.

Er is vooralsnog geen gevalideerde versterkingsmethode.


 03-07-2020 Nog meer ruimtes dicht in ministerietorens vanwege verdachte bollenvloeren | Cobouw