Bezwijken tribune NEC en een vaccin

Weer een gedeeltelijke instorting …

De oorzaak lijkt voor de hand te liggen. Het bouwdeel was niet bestand tegen een hossende menigte. De ‘extreme’ dynamische belasting heeft het doen bezwijken. Royal Haskoning zal nader onderzoek doen.

Hoogleraar Rob Nijsse spreekt schande. “Een stadion moet hier gewoon tegen kunnen.” Wico Ankersmit van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland legt het probleem (weer) keurig met lego uit. VNconstructeurs laat direct van zich horen: “De instorting is het bewijs dat we nu toch echt werk moeten maken van de jaarlijkse APK voor gebouwen.” Sander Pasterkamp, docent bouwtechniek aan de TU Delft, legt het op zijn manier uit. Ook ondergetekende wordt weer gebeld en doet een duit in het zakje.

Reken maar dat het stof zal doen opwaaien en we ons hier weer heel erg druk over gaan maken.

Het is een herhaling van zetten. De commotie en het legertje experts met meningen is als groundhog day. Daar zijn we weer.

Buiten het wakker schudden is inmiddels duidelijk dat incidenten ons niet aanzetten tot het treffen van adequate maatregelen om de constructieve veiligheid te borgen. Er is geen urgentie en de maatregelen die uiteindelijk worden genomen missen hun doel. Dit komt met name door het oeverloze polderen en het sluiten van compromissen.

Ook ik ben het met Nijsse eens. Natuurlijk wil je dat een stadion veilig is en bestand is tegen een hossende menigte. Tegelijkertijd is de toepasselijke norm dé norm tot ‘we’ anders besluiten. Is er gebouwd volgens de regels dan zullen we, met de kennis van nu, als de wiedeweerga moeten bekijken of er maatregelen nodig zijn. Dat kan verstrekkende consequenties hebben.

Het AZ-incident heeft ons protocollen voor nadere periodieke toetsing van stadions opgeleverd. Als die toetsing ook deskundig gebeurt doet het iets. Het is echter onwaarschijnlijk dat een dergelijke toetsing uitsluitsel geeft over de draagkracht van prefab tribune-elementen.

De verplichte APK van gebouwen met een hoog risico, ja daar is ie weer, acht ik een goede zaak.

En dan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen …

Deze wet is met name naar aanleiding van incidenten ‘geboren’. Het zwanger geraken was al een heel gedoe en nu, kort voor de bevalling, beginnen de zorgen pas echt. Met deze wet wordt voorlopig helemaal niets aan de echte risico’s in de bouw gedaan. Op het moment van invoering ziet deze wet enkel op bouwactiviteiten met een laag risico. Voor we mogelijk bij de echte risico’s komen en daar ook grip op krijgen, als, zijn we een hele tijd verder.

Al jaren zet ik me in voor specifieke maatregelen om de constructieve veiligheid van werken met een hoog risico te borgen. Concrete voorstellen zijn tot op heden afgeschoten. Je moet natuurlijk ook niet al te specifiek willen zijn. De Wkb wordt als panacee gezien althans, daar is de hoop op gevestigd. Ik ben van mening dat hoop uitgestelde teleurstelling is. Je moet gericht met de echte risico’s aan de slag, stap voor stap.

Ik verwacht dat we de riedel Nijsse, Ankersmit, VNconstructeurs, Pasterkamp en anderen nog vaker gaan meemaken. Ook verwacht ik spannende Kamervragen en natuurlijk komt er een fraai antwoord van de minister dat we het straks … ooit …  allemaal op orde hebben met een Wkb-vaccin.

We hebben zo vaak ongelofelijke mazzel met die incidenten gehad … dat er gelukkig geen slachtoffers zijn te betreuren. Die mazzel houdt echt een keer op.

Stop met het om de hete brij heen draaien en het oeverloos polderen. Organiseer de maatregelen die ons voldoende garantie geven dat gebouwen ook veilig zijn. Dat regel je met name tijdens de bouw met specifieke controles ten behoeve van de constructieve veiligheid en brandveiligheid in samenhang. Regel dat met benoemde controleaspecten gebaseerd op een standaard. Dit is iets wat de aannemer in de eerste plaats zelf moet doen en pas bij een akkoord door een onafhankelijke partij … bouwen we verder.