Hoorzitting / rondetafelgesprek veiligheid betonvloeren

Om inzicht te geven in de problematiek van de breedplaatvloeren en de vraag hoe voorvallen als de instorting van de Parkeergarage in Eindhoven kunnen worden voorkomen heeft de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken een hoorzitting / rondetafelgesprek gearrangeerd.

Het gesprek heeft op 31 mei 2018 plaatsgevonden. Lees verder Hoorzitting / rondetafelgesprek veiligheid betonvloeren

Breedplaatvloeren: bepalingsmethode

Bij vastgoedtransacties worden er de nodige garanties verlangd om risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten. Buiten garanties met betrekking tot aanspraken en beperking betreft het ook veiligheid en milieu zoals bijvoorbeeld op het gebied van asbest of mogelijke verontreiniging. Daarnaast is er het aspect van mogelijke gebreken. Koper en verkoper hebben hier plichten in. De verkoper heeft een mededelingsplicht en de koper een onderzoeksplicht. Is er een mededelingsplicht van de verkoper dan prevaleert deze plicht veelal boven de onderzoeksplicht van koper. Lees verder Breedplaatvloeren: bepalingsmethode

Uitvoeringsrisico breedplaatvloeren

Via BNR hebben we gisteren kunnen vernemen dat Kamerleden aandringen op een hoorzitting naar aanleiding van de breedplaatvloerenproblematiek waarbij onder andere het uitvoeringsaspect, de verwerking van elementen op de bouw, dat risico, mede bepalend voor het voldoen van vloeren, aan de orde komt.

Ik acht dit heel verstandig ook in relatie tot voortgang en insteek van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Lees verder Uitvoeringsrisico breedplaatvloeren

Maatschappelijk belang veiligheid van gebouwen

NRC maakt melding van meer druk op BZK om open te zijn over de breedplaatvloerenproblematiek.

Dat gebouwen veilig zijn is van maatschappelijk belang. Dit belang reikt verder dan enkel het belang van de eigenaar en gebruiker op een bepaald moment.

Het is een belang voor de langere termijn, voor de omgeving, voor huidige en toekomstige eigenaren, gebruikers en bezoekers. Lees verder Maatschappelijk belang veiligheid van gebouwen

Moeten breedplaatvloeren van ‘nieuwe’ gebouwen ook worden gecontroleerd?

Hernieuwde aandacht voor de breedplaatvloeren is een gevolg van commotie over onderzoek van het overheidsgebouw aan de Turfmarkt te Den Haag.

Cobouw heeft op 7 maart jl. reeds gemeld dat op deze locatie onderzoek wordt verricht, vloeren niet voldoen, er ruimtes buiten gebruik zijn genomen en zwaardere belastingen worden voorkomen. Met de inmiddels genomen maatregelen is er volgens minister Ollongren geen veiligheidsrisico. Lees verder Moeten breedplaatvloeren van ‘nieuwe’ gebouwen ook worden gecontroleerd?

Commotie breedplaatvloeren

NOS, NRC, De Telegraaf en het AD maken melding van de problemen met vloeren van het overheidsgebouw aan de Turfmarkt te Den Haag.

Op 10 oktober 2017 heeft voormalig minister Plasterk, naar aanleiding van Kamervragen, aangegeven dat de vloeren van panden die het Rijk in eigendom heeft of beheert worden gecontroleerd. We zijn nu zes maanden verder. Het duurt even en ja, ook bij overheidsgebouwen worden nu problemen gesignaleerd.

Het achteraf beoordelen en eventueel repareren staat in contrast met het aan de bron, bij het maken, goed regelen. Lees verder Commotie breedplaatvloeren

Utrecht vraagt eigenaren van gebouwen vloeren te laten onderzoeken

RTV Utrecht, het AD en DUIC maken melding van de oproep. Het bericht heeft drie opmerkelijke aspecten: de tijdigheid van onderzoek; de gemeente weet niet welke gebouwen in de stad breedplaatvloeren hebben; “Mogelijk wordt een dergelijk onderzoek later verplicht …” quote uit de brief van de gemeente.

Lees verder Utrecht vraagt eigenaren van gebouwen vloeren te laten onderzoeken