Moeten breedplaatvloeren van ‘nieuwe’ gebouwen ook worden gecontroleerd?

Hernieuwde aandacht voor de breedplaatvloeren is een gevolg van commotie over onderzoek van het overheidsgebouw aan de Turfmarkt te Den Haag.

Cobouw heeft op 7 maart jl. reeds gemeld dat op deze locatie onderzoek wordt verricht, vloeren niet voldoen, er ruimtes buiten gebruik zijn genomen en zwaardere belastingen worden voorkomen. Met de inmiddels genomen maatregelen is er volgens minister Ollongren geen veiligheidsrisico. Lees verder Moeten breedplaatvloeren van ‘nieuwe’ gebouwen ook worden gecontroleerd?

Commotie breedplaatvloeren

NOS, NRC, De Telegraaf en het AD maken melding van de problemen met vloeren van het overheidsgebouw aan de Turfmarkt te Den Haag.

Op 10 oktober 2017 heeft voormalig minister Plasterk, naar aanleiding van Kamervragen, aangegeven dat de vloeren van panden die het Rijk in eigendom heeft of beheert worden gecontroleerd. We zijn nu zes maanden verder. Het duurt even en ja, ook bij overheidsgebouwen worden nu problemen gesignaleerd.

Het achteraf beoordelen en eventueel repareren staat in contrast met het aan de bron, bij het maken, goed regelen. Lees verder Commotie breedplaatvloeren

Utrecht vraagt eigenaren van gebouwen vloeren te laten onderzoeken

RTV Utrecht, het AD en DUIC maken melding van de oproep. Het bericht heeft drie opmerkelijke aspecten: de tijdigheid van onderzoek; de gemeente weet niet welke gebouwen in de stad breedplaatvloeren hebben; “Mogelijk wordt een dergelijk onderzoek later verplicht …” quote uit de brief van de gemeente.

Lees verder Utrecht vraagt eigenaren van gebouwen vloeren te laten onderzoeken

Acties n.a.v. instorten parkeergarage Eindhoven Airport

Naar aanleiding van het gepubliceerde rapport over de oorzaak van de instorting heeft minister Plasterk een aantal acties geïnitieerd.

  • Gemeenten zijn verzocht bij vergunningverlening goed op het risico van de betreffende vloerconstructie te letten.
  • Er wordt een informatiedocument opgesteld voor beoordeling van bestaande bouwwerken.
  • NEN is gevraagd te bezien of toelichting op de toepasselijke NEN-norm verduidelijking behoeft.
  • Gemeenten zijn verzocht een inventarisatie naar recent opgeleverde gebouwen uit te gaan voeren.

Lees verder Acties n.a.v. instorten parkeergarage Eindhoven Airport