Acties n.a.v. instorten parkeergarage Eindhoven Airport

Naar aanleiding van het gepubliceerde rapport over de oorzaak van de instorting heeft minister Plasterk een aantal acties geïnitieerd.

  • Gemeenten zijn verzocht bij vergunningverlening goed op het risico van de betreffende vloerconstructie te letten.
  • Er wordt een informatiedocument opgesteld voor beoordeling van bestaande bouwwerken.
  • NEN is gevraagd te bezien of toelichting op de toepasselijke NEN-norm verduidelijking behoeft.
  • Gemeenten zijn verzocht een inventarisatie naar recent opgeleverde gebouwen uit te gaan voeren.

Lees verder Acties n.a.v. instorten parkeergarage Eindhoven Airport