Invoering Wet Kwaliteitsborging wordt later als gevolg van Corona

Uitstel van de Omgevingswet maakt dat in de slipstream invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen ‘waarschijnlijk’ op de lange baan wordt geschoven.

Ik acht corona als reden uitermate dubieus.

Met het ondertekenen van het bestuursakkoord was al duidelijk dat er geen realistische afspraken zijn gemaakt en invoering van de Wkb per 1 januari 2021 zou gaan wringen. In de kern gaat het er om dat je geen afspraken moet maken die je niet na kunt komen. In 2015 hadden voorbereidingen moeten starten. Concrete voorstellen om dat ook te gaan doen zijn weggewuifd.

De meest relevante afspraken uit het bestuursakkoord voor invoering van de Wkb:

  • Voldoende proefprojecten | 10% van gevolgklasse 1
  • De ICT bij het Rijk en gemeenten moet op orde zijn
  • De toelatingsorganisatie is operationeel
  • Voldoende instrumenten
  • Voldoende kwaliteitsborgers
  • Evaluatiemoment 6 maanden voor invoering, per saldo dus eind juni 2020, dan mogen er geen knelpunten meer zijn
Lees verder Invoering Wet Kwaliteitsborging wordt later als gevolg van Corona

Hoop is uitgestelde teleurstelling

De coronacrisis maakt extra duidelijk dat de juiste maatregelen, verstandige keuzes, bepalend zijn om vereiste resultaten voor elkaar te krijgen. Terecht verwachten we leiderschap, duidelijke communicatie en een helder plan: zo gaan we het doen en op deze manier krijgen we het voor elkaar.

Nagenoeg iedereen is ervan doordrongen dat het menens is. Het moet om leed en maatschappelijke schade zo veel mogelijk te beperken. Wie het nog niet doorheeft moet desnoods met dwang worden gecorrigeerd.

Ik ben van mening dat deze crisis ons meerdere wijze lessen leert.

Belangrijk is dat we moeten snappen dat enkel de juiste acties effect zullen hebben. Dit kan niet met ‘hoop’ of het zusje van hoop ‘geloof”. Het kan ook niet met broertje ‘geluk’.

Lees verder Hoop is uitgestelde teleurstelling