Het “stemmen” van instrumenten Kwaliteitsborging

Wat is een instrument voor kwaliteitsborging eigenlijk? Is het een hoop tekst, een apparaat met een stekker, wat?

Volgens de beoogde wet is een instrument voor kwaliteitsborging een beoordelingsmethodiek om te bepalen of een bouwwerk aan de voorschriften voldoet. Het moet voorzien in een integrale beoordeling van het bouwen. Lees verder Het “stemmen” van instrumenten Kwaliteitsborging

BRL5019 en de Wet kwaliteitsborging

De BRL5019 wordt als een kansrijk instrument voor wettelijke kwaliteitsborging gezien.

Er is pas een nieuwe versie uit. Het is niet verkeerd de mogelijke rol van deze kanshebber nader te bekijken, wat kan er mee en wat niet.

In de Woningwet zal het doel en de werking van een instrument op hoofdlijnen worden omschreven. Daar begint het dan ook. Lees verder BRL5019 en de Wet kwaliteitsborging