BRL5019 en de Wet kwaliteitsborging

De BRL5019 wordt als een kansrijk instrument voor wettelijke kwaliteitsborging gezien.

Er is pas een nieuwe versie uit. Het is niet verkeerd de mogelijke rol van deze kanshebber nader te bekijken, wat kan er mee en wat niet.

In de Woningwet zal het doel en de werking van een instrument op hoofdlijnen worden omschreven. Daar begint het dan ook. Lees verder BRL5019 en de Wet kwaliteitsborging

Rol brandweer Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De beoogde wet heeft een metamorfose doorgemaakt. In eerste instantie was de focus primair op het privatiseren van gemeentelijk toezicht, private partijen gaan controleren of een bouwwerk aan vergunning en bouwvoorschriften voldoet. Gaandeweg is het bieden van extra consumentenbescherming cruciaal gebleken. Dit zien we terug in diverse aanpassingen. Lees verder Rol brandweer Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Dossiergekte en werkverschaffing deel 2

NEPROM heeft de Algemene Kamercommissie voor Wonen en Rijksdienst per brief geïnformeerd over de zienswijze met betrekking tot amendementen en moties op het wetsvoorstel. De reactie op het amendement overdrachtsdossier heb ik voor u samengevat.

NEPROM geeft aan dat de uitwerking van het amendement overdrachtsdossier veel te gedetailleerd is. Het is volgens NEPROM ondoenlijk om de complete set tekeningen en berekeningen aan te leveren en het zou voor de aannemer onnodig hoge kosten met zich meebrengen. Voorts is NEPROM van mening dat die informatie voor de consument maar ook de gemeente geen enkele toegevoegde waarde heeft. Lees verder Dossiergekte en werkverschaffing deel 2