Overdrachtsdossier

Eén van de amendementen op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen beoogt het organiseren van een overdrachtsdossier. De relevante informatie van een bouwwerk moet bij de eigenaar/gebruiker komen en overdraagbaar zijn.

De waarde van een dergelijk dossier wordt onderkend. Heel goed! Maar … zijn het extra toeters en bellen? Is het reëel dit idee te koppelen aan de beoogde stelselwijziging? Vraagt het opstellen van een dergelijk dossier een extra inspanning, iets waar tijd en dus geld aan moet worden besteed? Lees verder Overdrachtsdossier

Meekijken bij pilots

Een belangrijk punt van kritiek op de wijze waarop pilots worden uitgevoerd is dat gemeenten niet mee kunnen kijken en bouwers bij oplevering niet kunnen laten zien wat ze gebouwd hebben. Het maakt de rol van de gemeente als ‘meekijker’ in pilots moeilijk. In de LinkedIn-groep Private kwaliteitsborging lezen we dat het meekijken beter moet en gaat. Lees verder Meekijken bij pilots