Juridische verwikkelingen risicovloeren

Vanaf het moment dat voormalig minister Plasterk gemeenten heeft verzocht risicogebouwen met breedplaatvloeren te gaan onderzoeken zijn er de nodige maatregelen uitgevoerd en is er, met handhaving, opgetreden.

Gemeenten en gebouweigenaren hebben, op verzoek van BZK, in afwachting van nadere bindende regels, gehandeld. Niet iedereen is overtuigd van nut en noodzaak.

Er worden voorbereidingen getroffen om de rechtmatigheid aan de rechter voor te leggen en geleden schade te gaan verhalen.

Lees verder Juridische verwikkelingen risicovloeren

Rondetafelgesprek Veiligheidsrisico’s Bouwprojecten

Tijdens het rondetafelgesprek van 12 december 2018 is nader ingezoomd op de borging van constructieve veiligheid.

Het doel van het gesprek was inzicht te krijgen in hoe het nu zit met veiligheidsrisico’s, hoe de aanbevelingen van de OvV hier verbetering in kunnen brengen en wat er eventueel aanvullend moet worden gedaan. In de vraagstelling is er een relatie met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gelegd (Wkb).

Lees verder Rondetafelgesprek Veiligheidsrisico’s Bouwprojecten

Rondetafelgesprek Veiligheidsrisico’s Bouwprojecten (2)

Tijdens het rondetafelgesprek van 12 december 2018 is nader ingezoomd op de borging van constructieve veiligheid.

Het doel van het gesprek was inzicht te krijgen in hoe het nu zit met veiligheidsrisico’s, hoe de aanbevelingen van de OvV hier verbetering in kunnen brengen en wat er eventueel aanvullend moet worden gedaan. In de vraagstelling is er een relatie met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gelegd (Wkb).

Deelnemers zijn vooraf vragen voorgelegd over hoe met name de constructieve veiligheid is georganiseerd.

Onderstaand een verslagje … zoals ik het heb ervaren. Lees verder Rondetafelgesprek Veiligheidsrisico’s Bouwprojecten (2)

Rondetafelgesprek Veiligheidsrisico’s Bouwprojecten (1)

Voor woensdag 12 december a.s. staat er een rondetafelgesprek gepland om inzicht te krijgen in de wijze waarop de veiligheidsrisico’s van bouwprojecten structureel beheerst kunnen worden.

Basis voor het gesprek is het OvV-rapport Eindhoven en de daarin opgenomen aanbevelingen. Het heeft uiteraard een relatie met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Deelnemers zijn vragen voorgelegd. Zie onderstaand mijn schriftelijke inbreng. Er valt uiteraard veel over te zeggen. De inbreng betreft enkel een beknopte beantwoording van de voorgelegde vragen. Lees verder Rondetafelgesprek Veiligheidsrisico’s Bouwprojecten (1)