Rondetafelgesprek Veiligheidsrisico’s Bouwprojecten (2)

Tijdens het rondetafelgesprek van 12 december 2018 is nader ingezoomd op de borging van constructieve veiligheid.

Het doel van het gesprek was inzicht te krijgen in hoe het nu zit met veiligheidsrisico’s, hoe de aanbevelingen van de OvV hier verbetering in kunnen brengen en wat er eventueel aanvullend moet worden gedaan. In de vraagstelling is er een relatie met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gelegd (Wkb).

Deelnemers zijn vooraf vragen voorgelegd over hoe met name de constructieve veiligheid is georganiseerd.

Onderstaand een verslagje … zoals ik het heb ervaren. Lees verder Rondetafelgesprek Veiligheidsrisico’s Bouwprojecten (2)

Rondetafelgesprek Veiligheidsrisico’s Bouwprojecten (1)

Voor woensdag 12 december a.s. staat er een rondetafelgesprek gepland om inzicht te krijgen in de wijze waarop de veiligheidsrisico’s van bouwprojecten structureel beheerst kunnen worden.

Basis voor het gesprek is het OvV-rapport Eindhoven en de daarin opgenomen aanbevelingen. Het heeft uiteraard een relatie met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Deelnemers zijn vragen voorgelegd. Zie onderstaand mijn schriftelijke inbreng. Er valt uiteraard veel over te zeggen. De inbreng betreft enkel een beknopte beantwoording van de voorgelegde vragen. Lees verder Rondetafelgesprek Veiligheidsrisico’s Bouwprojecten (1)

Constructieve veiligheid: “De vrijblijvendheid moet er af”

Dit is samengevat de uitkomst van de werkconferentie constructieve veiligheid georganiseerd door VNconstructeurs, Koninklijke NLingenieurs en Bouwend Nederland.

In diverse workshops is input geleverd voor mogelijke acties. Er komt nog een actieagenda. Hoe hard zullen mogelijke verplichtingen die op die agenda komen ook echt zijn? Lees verder Constructieve veiligheid: “De vrijblijvendheid moet er af”

Voorstel waarborgen constructieve veiligheid in de parkeerstand

Op 16 oktober 2018 is de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken verzocht uitsluitsel te geven over het voorstel waarborgen constructieve veiligheid.

Op 5 november 2018 laat de commissie weten dat de leden het verzoek desgewenst kunnen betrekken bij het nog in te plannen algemeen overleg Bouwregelgeving en risicovloeren. Dit overleg stond voor 8 november 2018 gepland. Het is echter verplaatst. Een nieuwe datum is nog niet bepaald. Lees verder Voorstel waarborgen constructieve veiligheid in de parkeerstand

Wkb debat komt er aan

Het Algemeen Overleg Bouwregelgeving/risicovloeren moet wijken voor het debat over de Wet kwaliteitsborging (Wkb). Het Wkb-debat moet nu binnen enkele weken gaan plaatsvinden.

Het doorschuiven van het Algemeen Overleg betekent niet dat het dossier risicovloeren kan worden gesloten. Juist niet. Ook de inzet om parallel aan de Wet kwaliteitsborging op korte termijn tot waarborgen constructieve veiligheid te komen blijft onverminderd. Die noodzaak is eerder toegenomen. Lees verder Wkb debat komt er aan

Alle breedplaatvloeren opnieuw testen?

In Cobouw lezen we het volgende:

“Of de bevinding van de OVV (problemen zijn ontstaan door gekozen vloerontwerp en niet door de gebrekkige hechting) gevolgen hebben voor de eerder onderzochte gebouwen met breedplaatvloeren in Nederland, is nog onduidelijk.”

BZK heeft Simon Wijte van bureau Hageman opdracht gegeven dit te onderzoeken. De uitkomst wordt eind november verwacht. Lees verder Alle breedplaatvloeren opnieuw testen?