Onafhankelijkheid: de zwangerschapstest

In het ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen zijn regels voor onafhankelijkheid van wettelijke kwaliteitsborgers geformuleerd.

Het is in eerste instantie aan instrumentaanbieders de onafhankelijkheid van kwaliteitsborgers te organiseren en hierover te waken. De toelatingsorganisatie beoordeelt of instrumentaanbieders deze taak correct uitvoeren en kan, als dit niet gebeurt, ingrijpen. Lees verder Onafhankelijkheid: de zwangerschapstest

Kwaliteitsborging en kabouters

Ik zet de pc aan lees iets over kabouters en dat kwaliteitsborgers op dit moment niet bestaan.

De schrik slaat me om het hart. Is het dan toch allemaal een droom? Mijn werk, onze mensen … mijn hele bestaan? Het zweet breekt me uit. Wat nu? Ik ren over de verdiepingen van ons kantoor en kijk of mijn collega’s eigenlijk kabouters zijn. Nee, het ziet er allemaal echt uit. Ik bel verwoed met de mannen in het veld. Er wordt opgenomen … ook daar niets aan de hand. Voor de zekerheid dan toch maar even een paar collega-bedrijven bellen … ook daar geruststellende woorden. Gelukkig!

Dat was ff schrikken … Lees verder Kwaliteitsborging en kabouters

Kwaliteitsborging en aansprakelijkheid

“Wat als de kwaliteitsborger straks een fout maakt?” Deze vraag wordt in Aannemervak gesteld. Het stuk geeft een aantal meningen weer en werpt nieuwe vragen op.

Ten oprechte wordt de suggestie gewekt dat het mogelijk is om aansprakelijkheid uit te sluiten. Ook het idee dat het een kwestie is tussen aannemer en kwaliteitsborger is een incorrecte versimpeling van rollen en contractuele gebondenheid.

Onderstaand zijn de relevante aspecten met betrekking tot dit thema nog eens op een rijtje gezet. Voor wie alleen een kort antwoord wil … scroll door tot het einde waarin e.e.a. wordt samengevat.

Lees verder Kwaliteitsborging en aansprakelijkheid

Eisen kwaliteitsborgers 2.1

Het ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen omschrijft de eisen die aan kwaliteitsborgers worden gesteld, de eisen die gaan gelden voor wie wettelijke kwaliteitsborging gaat uitvoeren.

De opzet is dat instrumentaanbieders eisen aan kwaliteitsborgers gaan stellen. Dit betreft eisen met betrekking tot de benodigde kennis, opleiding, de genoten ervaring en hoe het kennis- en opleidingsniveau actueel moet worden gehouden. Een en ander heeft betrekking op 7 aandachtsgebieden: Lees verder Eisen kwaliteitsborgers 2.1

Digitaal Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS)

Het LAVS wordt als een belangrijk onderdeel van kwaliteitsborging binnen de asbestsanering gezien.

Hoe informatie wordt gemanaged is cruciaal om grip op processen te krijgen, te behouden, en er voor te zorgen dat taken correct worden uitgevoerd. Een informatiesysteem zoals het LAVS is een manier om volledigheid te kunnen garanderen, efficiënt te kunnen werken en de communicatie optimaal te laten verlopen. Na 4 jaar vrijwillig gebruik wordt nu ingezet op het bij wet regelen van het LAVS. Lees verder Digitaal Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS)

Kent u QBIS.nl?

Als u dit leest bent u waarschijnlijk bouwprofessional. U bent daarnaast ook consument! Nu is QBIS.nl er met name voor de consument, voor het vinden van een installateur die aan bepaalde eisen voldoet. Op deze website vindt u erkende of gecertificeerde bedrijven gespecialiseerd in een specifieke techniek. Een dergelijk bedrijf beschikt aantoonbaar over voldoende vakbekwaamheid, kennis en gereedschappen om installatiewerk naar behoren uit te voeren, op te leveren, te onderhouden of te beheren. Lees verder Kent u QBIS.nl?