Kwaliteitsborging en aansprakelijkheid

“Wat als de kwaliteitsborger straks een fout maakt?” Deze vraag wordt in Aannemervak gesteld. Het stuk geeft een aantal meningen weer en werpt nieuwe vragen op.

Ten oprechte wordt de suggestie gewekt dat het mogelijk is om aansprakelijkheid uit te sluiten. Ook het idee dat het een kwestie is tussen aannemer en kwaliteitsborger is een incorrecte versimpeling van rollen en contractuele gebondenheid.

Onderstaand zijn de relevante aspecten met betrekking tot dit thema nog eens op een rijtje gezet. Voor wie alleen een kort antwoord wil … scroll door tot het einde waarin e.e.a. wordt samengevat.

Lees verder Kwaliteitsborging en aansprakelijkheid

Eisen kwaliteitsborgers 2.1

Het ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen omschrijft de eisen die aan kwaliteitsborgers worden gesteld, de eisen die gaan gelden voor wie wettelijke kwaliteitsborging gaat uitvoeren.

De opzet is dat instrumentaanbieders eisen aan kwaliteitsborgers gaan stellen. Dit betreft eisen met betrekking tot de benodigde kennis, opleiding, de genoten ervaring en hoe het kennis- en opleidingsniveau actueel moet worden gehouden. Een en ander heeft betrekking op 7 aandachtsgebieden: Lees verder Eisen kwaliteitsborgers 2.1

Digitaal Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS)

Het LAVS wordt als een belangrijk onderdeel van kwaliteitsborging binnen de asbestsanering gezien.

Hoe informatie wordt gemanaged is cruciaal om grip op processen te krijgen, te behouden, en er voor te zorgen dat taken correct worden uitgevoerd. Een informatiesysteem zoals het LAVS is een manier om volledigheid te kunnen garanderen, efficiënt te kunnen werken en de communicatie optimaal te laten verlopen. Na 4 jaar vrijwillig gebruik wordt nu ingezet op het bij wet regelen van het LAVS. Lees verder Digitaal Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS)

Kent u QBIS.nl?

Als u dit leest bent u waarschijnlijk bouwprofessional. U bent daarnaast ook consument! Nu is QBIS.nl er met name voor de consument, voor het vinden van een installateur die aan bepaalde eisen voldoet. Op deze website vindt u erkende of gecertificeerde bedrijven gespecialiseerd in een specifieke techniek. Een dergelijk bedrijf beschikt aantoonbaar over voldoende vakbekwaamheid, kennis en gereedschappen om installatiewerk naar behoren uit te voeren, op te leveren, te onderhouden of te beheren. Lees verder Kent u QBIS.nl?