Onderzoeksraad voor Veiligheid en waarborgen constructieve veiligheid

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft, naar aanleiding van het incident Eindhoven, aangegeven dat de bouw gehouden is binnen een jaar orde op zaken te stellen.

Diverse partijen in een positie hier ook in te voorzien zijn aan het werk gezet. Pak het op.

Er moeten concrete waarborgen constructieve veiligheid worden gerealiseerd en de Raad zal over correcte nakoming waken. Het rapport van de OvV is van 18 oktober 2018.

De Raad heeft, voor zover mij bekend, tot op heden nog niet over vorderingen en/of concrete resultaten gerapporteerd.

Op 2 december 2019 is de OvV verzocht aan te geven hoe het hier mee staat. Hier is geen reactie op gekomen.

Op 8 januari 2020 is het verzoek om uitsluitsel herhaald.

Ik ben van mening dat de Raad een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft. Het correct en tijdig nakomen van gemaakte afspraken zie ik als een belangrijk onderdeel van deze verantwoordelijkheid.

Lees verder Onderzoeksraad voor Veiligheid en waarborgen constructieve veiligheid

Voorstel waarborgen constructieve veiligheid in de parkeerstand

Op 16 oktober 2018 is de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken verzocht uitsluitsel te geven over het voorstel waarborgen constructieve veiligheid.

Op 5 november 2018 laat de commissie weten dat de leden het verzoek desgewenst kunnen betrekken bij het nog in te plannen algemeen overleg Bouwregelgeving en risicovloeren. Dit overleg stond voor 8 november 2018 gepland. Het is echter verplaatst. Een nieuwe datum is nog niet bepaald. Lees verder Voorstel waarborgen constructieve veiligheid in de parkeerstand

Moment van herbezinning aanpak breedplaatvloeren

Onderstaande analyse moet de aandacht vestigen op voortschrijdend inzicht, feitelijk bewijs, en daarmee de noodzaak om de huidige aanpak te wegen en mogelijk bij te stellen.

Er is een economisch en maatschappelijk belang voor herbezinning.

Er is naar mijn mening nu voldoende feitelijke informatie beschikbaar om nadere afwegingen te kunnen maken. Lees verder Moment van herbezinning aanpak breedplaatvloeren

Is dit een impertinente vraag?

Als je tijd en geld in iets steekt anders dan je hobby of onbaatzuchtige hulp wil je ook dat het wat oplevert.

Formeel zijn we nu zo’n tien jaar onderweg met het bedenken van wettelijke kaders voor verbetering van bouwkwaliteit. Informeel is dit nog veel langer. Minister na minister benadrukt dat het belangrijk is, nodig is, nietsdoen heel slecht zou zijn en ja … de kost gaat voor de baat uit. Lees verder Is dit een impertinente vraag?

Cultuurverandering en Wkb

Het is mooi te zien dat er steeds vaker op een positieve manier over kwaliteitsborging binnen de bouw wordt gesproken. Er zijn meer partijen die een verschil willen maken: doen wat je belooft, de verwachtingen van de klant overtreffen, maak het leuk, continu kritisch zijn op hoe het beter kan enz. De positieve inzet is aanstekelijk.

Wie er op deze wijze instaat, daar ook echt in gelooft en naar handelt, krijgt het voor elkaar en maakt een verschil! Lees verder Cultuurverandering en Wkb