Een keurig kat en muisspel

Als automobilist hoeft u niet bij een instantie te laten zien dat u de verkeersregels naleeft. Het werkt andersom, de politie controleert en overtreders worden op de bon geslingerd. Voor het beroepsvervoer zijn er daarentegen wel een aantal zaken geregeld om meer en beter te kunnen controleren op regels. Zo is er bij vrachtwagens de tachograaf die rij- en rusttijden vastlegt, bij taxi’s wordt ook iedere rit geregistreerd. Dergelijke systemen helpen bij controle en naleving. De eigen verantwoordelijkheid is gekoppeld aan de verplichting van aantoonbaar de regels naleven. Lees verder Een keurig kat en muisspel

Visie op instrumenten (1)

De voorgestelde toelatingscriteria richten zich op randvoorwaarden. Er worden geen eisen gesteld aan kwaliteitscontroles tijdens de totstandkoming van een bouwwerk. Er wordt aangenomen dat de kwaliteitscontroles, de inhoudelijke werkwijze, per instrument op procesniveau zijn beschreven en een kwaliteitsborger dienovereenkomstig te werk gaat. Het is straks aan de instrumentbeheerder hier op toe te zien. Deze benadering zegt echter niets over de kwaliteit van de inhoudelijke werkzaamheden. Ook wordt de mate van objectiviteit en volledigheid overgelaten aan de ruimte die een instrument biedt. Lees verder Visie op instrumenten (1)

Visie Opleverdossier

Inzet centraal register

De overheid ziet naast private kwaliteitsborging een noodzaak om een centraal (landelijk) register ten behoeve van het opleverdossier aan te leggen. Er wordt onderzocht wat er in een opleverdossier moet worden opgenomen. Ook wordt onderzocht hoe dit register het beste kan worden georganiseerd, welke partij dit het beste kan realiseren en beheren.

Een centraal register biedt de mogelijkheid informatie te raadplegen, te controleren en waar nodig te handhaven. Lees verder Visie Opleverdossier

Visie Private Kwaliteitsborging

Duaal stelsel

Met de huidige overheidsplannen wordt er aangestuurd op een stelsel waarbij de aanvrager een keuze maakt of hij bij de overheid of bij een private partij de bouwaanvraag laat toetsen en toezicht laat houden tijdens de uitvoeringsfase.

Deze aanpak maakt duidelijk dat er vooralsnog geen commitment is om het bouwtoezicht, voor zover mogelijk en wenselijk, aan de markt over te laten. De overheid kiest op dit moment voor een experimentele fase ‘duaal stelsel’ waarbij de overgang vooralsnog niet structureel wordt ingezet. Deze benadering wringt. Lees verder Visie Private Kwaliteitsborging