Wkb debat komt er aan

Het Algemeen Overleg Bouwregelgeving/risicovloeren moet wijken voor het debat over de Wet kwaliteitsborging (Wkb). Het Wkb-debat moet nu binnen enkele weken gaan plaatsvinden.

Het doorschuiven van het Algemeen Overleg betekent niet dat het dossier risicovloeren kan worden gesloten. Juist niet. Ook de inzet om parallel aan de Wet kwaliteitsborging op korte termijn tot waarborgen constructieve veiligheid te komen blijft onverminderd. Die noodzaak is eerder toegenomen. Lees verder Wkb debat komt er aan

Bouw moet toezicht en handhaving zelf gaan organiseren

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) richt zich, naar aanleiding van Eindhoven, in zijn aanbevelingen op partijen die vanuit een verbindende en aanjagende rol weer andere partijen in de bouw kunnen bewegen tot verandering. De Raad stelt dat het cruciaal is dat de aanbevelingen sectorbreed worden opgepakt. De bouwsector is nu aan zet. Lees verder Bouw moet toezicht en handhaving zelf gaan organiseren

Toezicht is slechts lapmiddel

De wetgever beoogt te regelen dat aannemers in de eerste plaats zelf kwaliteitsborging gaan organiseren. Dit verwacht de wetgever te bereiken met de de prikkel van aangescherpte aansprakelijkheid voor gebreken. Het zo willen regelen is een indirecte benadering. Het zegt niets over het hoe. Onduidelijk is vooralsnog of deze prikkel ook het beoogde effect op gaat leveren. Omdat de manier waarop onbenoemd blijft en de aannemers het zelf moeten gaan uitvinden is het per definitie subjectief en inefficiënt. Lees verder Toezicht is slechts lapmiddel