Invoering Wet Kwaliteitsborging wordt later als gevolg van Corona

Uitstel van de Omgevingswet maakt dat in de slipstream invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen ‘waarschijnlijk’ op de lange baan wordt geschoven.

Ik acht corona als reden uitermate dubieus.

Met het ondertekenen van het bestuursakkoord was al duidelijk dat er geen realistische afspraken zijn gemaakt en invoering van de Wkb per 1 januari 2021 zou gaan wringen. In de kern gaat het er om dat je geen afspraken moet maken die je niet na kunt komen. In 2015 hadden voorbereidingen moeten starten. Concrete voorstellen om dat ook te gaan doen zijn weggewuifd.

De meest relevante afspraken uit het bestuursakkoord voor invoering van de Wkb:

  • Voldoende proefprojecten | 10% van gevolgklasse 1
  • De ICT bij het Rijk en gemeenten moet op orde zijn
  • De toelatingsorganisatie is operationeel
  • Voldoende instrumenten
  • Voldoende kwaliteitsborgers
  • Evaluatiemoment 6 maanden voor invoering, per saldo dus eind juni 2020, dan mogen er geen knelpunten meer zijn
Lees verder Invoering Wet Kwaliteitsborging wordt later als gevolg van Corona

Hoop is uitgestelde teleurstelling

De coronacrisis maakt extra duidelijk dat de juiste maatregelen, verstandige keuzes, bepalend zijn om vereiste resultaten voor elkaar te krijgen. Terecht verwachten we leiderschap, duidelijke communicatie en een helder plan: zo gaan we het doen en op deze manier krijgen we het voor elkaar.

Nagenoeg iedereen is ervan doordrongen dat het menens is. Het moet om leed en maatschappelijke schade zo veel mogelijk te beperken. Wie het nog niet doorheeft moet desnoods met dwang worden gecorrigeerd.

Ik ben van mening dat deze crisis ons meerdere wijze lessen leert.

Belangrijk is dat we moeten snappen dat enkel de juiste acties effect zullen hebben. Dit kan niet met ‘hoop’ of het zusje van hoop ‘geloof”. Het kan ook niet met broertje ‘geluk’.

Lees verder Hoop is uitgestelde teleurstelling

Creativity

The mobile factory

I’ve packed my bags in a flash. I’ve agreed to be at Fokko’s place at three o’clock, so there’s no time to lose. This is our second trip to Indonesia. If it is anything like the first, then I hope Fokko is taking along enough anti-diarrhea pills. We arrive at Amsterdam airport well on time. Like experienced globetrotters we wait in the business lounge for our boarding call. At a quarter past four there is still no word. We had carefully tuned our planning of alcohol consumption to the scheduled departure time, but alas. “The flight is delayed due to a minor technical problem,” a cheerful voice announces. “It may take an hour or so.” There is nothing we can do but wait. At nine o’clock at night the situation is still unchanged. The pleasant voice sounds through the intercom once again, to inform us that our flight is now canceled. “All passengers are requested to come to the information desk.” We are given a hotel voucher, as the plane will not leave until early next day. Our whole group is conducted to a bus like a herd of cattle. Everyone that is except us, because Fokko decides resolutely: “If I have to spend the night in Holland, then in my own bed.” So, while we should be on our way to Indonesia, we head back home instead.

Lees verder Creativity

Breedplaatvloerenkwestie: een plaatje zegt meer dan 1.000 woorden

Naar aanleiding van de gedeeltelijke instorting van parkeergarage Eindhoven Airport is in het laboratorium gemeten hoe sterk breedplaatvloeren, bij de aansluiting van plaatelementen, zijn.

Met die kennis is bepaald hoe sterk de vloeren moeten zijn. Dat heeft zijn weg in nieuwe rekenregels gevonden.

Lees verder Breedplaatvloerenkwestie: een plaatje zegt meer dan 1.000 woorden

Onderzoeksraad voor Veiligheid en waarborgen constructieve veiligheid

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft, naar aanleiding van het incident Eindhoven, aangegeven dat de bouw gehouden is binnen een jaar orde op zaken te stellen.

Diverse partijen in een positie hier ook in te voorzien zijn aan het werk gezet. Pak het op.

Er moeten concrete waarborgen constructieve veiligheid worden gerealiseerd en de Raad zal over correcte nakoming waken. Het rapport van de OvV is van 18 oktober 2018.

De Raad heeft, voor zover mij bekend, tot op heden nog niet over vorderingen en/of concrete resultaten gerapporteerd.

Op 2 december 2019 is de OvV verzocht aan te geven hoe het hier mee staat. Hier is geen reactie op gekomen.

Op 8 januari 2020 is het verzoek om uitsluitsel herhaald.

Ik ben van mening dat de Raad een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft. Het correct en tijdig nakomen van gemaakte afspraken zie ik als een belangrijk onderdeel van deze verantwoordelijkheid.

Lees verder Onderzoeksraad voor Veiligheid en waarborgen constructieve veiligheid

Verantwoordelijkheid

Op woensdag 1 januari 2020 lezen we het volgende in de krant:

“Hal verwoest door flatbrand Arnhem: 2 doden en 2 gewonden”

Het betreft een flat aan het Geldersche Plein in Arnhem.

Het verhaal gaat verder …

“De brandweer heeft de vier, die deel uitmaken van een gezin, uiteindelijk kunnen bevrijden. Ze werden zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De man (36) en het 4-jarige jongetje overleefden de brand niet. Volgens de brandweer hadden de slachtoffers veel rook ingeademd. De vier slachtoffers stonden op dat moment in de lift. Vuurwerk dat door twee tieners van 12 en 13 jaar op een gedumpte bank in de hal is gelegd is de oorzaak van dit tragische voorval.”

Lees verder Verantwoordelijkheid

How it’s NOT done

In de uitzending van ‘How it’s done’ van 4 januari jl. laat RTL Z zien hoe je een DubbleDeck breedplaatvloer versterkt.

Ik heb me afgevraagd om welk gebouw het gaat want … dit is geen standaard breedplaatvloer waar ijverig in is geboord.

Wat we wel zien is dat men zich over een BubbleDeck-tekening buigt. Dat maakt het dan ook vreemd.

Rob Plug van BubbleDeck heeft uitsluitsel kunnen geven over het gebouw en de vloer.

Lees verder How it’s NOT done