Lesstof uit 2007

Ik neem u mee terug in de tijd, het jaar 2007 om precies te zijn. In dit jaar is er vanuit VROM een inspanning geleverd om de constructieve veiligheid te verbeteren. We zijn nu bijna 10 jaar verder en dan zou je denken dat we met de bouw ook echt stappen hebben gemaakt. U mag hier zelf over oordelen.

Dit ‘oude’ onderzoek op hoofdlijnen nog een keer voorbij laten komen acht ik relevant omdat het over kwaliteit en kwaliteitsborging gaat, over rollen, hoe het is geregeld, wat we er aan kunnen doen om het beter te maken. Het is voor een deel het signaleren van knelpunten, anderzijds het werken aan aspecten om meer grip op kwaliteit te krijgen.

Ik acht het delen van deze informatie en ‘lesstof’ relevant voor de inzet nu op het best haalbare met kwaliteitsborging. Lees verder Lesstof uit 2007

Gestolde consensus

Op 24 maart jl. laat minister Blok per brief aan de Tweede Kamer weten dat hij het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen binnenkort bij de Kamer hoopt in te dienen. Nu hebben we wel eerder soortgelijke informatie gehad maar … deze keer lijkt het er toch op dat onze minister woord gaat houden.

In de brief is aangegeven dat in nader overleg met partijen de noodzaak en verbetering van het huidige stelsel wordt onderschreven evenals het belang om na jarenlange discussie nu vervolgstappen te zetten. Ook is er steun uitgesproken voor de ambitie en doelen. Daarnaast zijn een aantal aandachtspunten meegegeven bij te zetten vervolgstappen en nadere uitwerking. Lees verder Gestolde consensus

Brandveiligheid bestaande bouw borgen – verbeterstappen 1, 2 en 3

Wie weet hoe het in de gebruiksfase met de brandveiligheidsvoorzieningen zit? Wie waakt over periodieke controle en naleving van de wettelijke voorschriften? Wie is er verantwoordelijk voor brandveilig gebruik van het bouwwerk? Is dit de gebruiker, de beheerder, de eigenaar? Weet je hoe het binnen jouw organisatie is geregeld? Ja … dat is even nadenken.

Bij nieuwbouw is het voldoen aan de voorschriften wel helder, maar dan?

Er is een knip tussen bouwen en gebruiken. Dat is nu zo maar dat zal ook straks onder de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen niet anders worden. De beoogde wet regelt het voldoen aan de wettelijke voorschriften bij oplevering. Daar stopt het. Er is geen relatie met het borgen van brandveiligheid op termijn. Lees verder Brandveiligheid bestaande bouw borgen – verbeterstappen 1, 2 en 3

Taken gemeenten onder de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Zijn gemeenten straks druk met het controleren van instrumenten, kwaliteitsborgers en meldingen over de status van bouwactiviteiten? Het antwoord op deze vraag is ‘Nee’.

Enkel een kwaliteitsborger die voldoet aan de wettelijke eisen mag een goedgekeurd instrument voor kwaliteitsborging gebruiken. De toelatingsorganisatie beoordeelt straks of een instrument aan de eisen voldoet. Instrumentbeheerders beoordelen op hun beurt of de kwaliteitsborger aan de eisen voldoet. Lees verder Taken gemeenten onder de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Overleg en neusjeuk

Op 16 maart jl. heeft minister Blok in een algemeen overleg met de commissie voor Wonen en Rijksdienst de stand van zaken met betrekking tot het wetsvoorstel Kwaliteitsborging besproken.

Nee, de minister heeft niet aangegeven wanneer hij het wetsvoorstel voor behandeling naar de Kamer willen brengen.

In zorgvuldige bewoordingen heeft minister Blok een aantal zaken gemeld die toch enig houvast bieden. Lees verder Overleg en neusjeuk

De gijzeling

In de opmaat naar het overleg ‘stand van zaken wetsvoorstel’ van 16 maart a.s. zien we een bombardement aan meningen, ideeën, het kan en moet anders verhalen in media, blogs en wat al niet meer. Ja, ik doe er zelf ook aan mee.

Een pareltje tussen al die informatie is het citaat ‘Laten we ervoor zorgen dat de goede delen van het wetsvoorstel van minister Blok niet in de ijskast belanden.’

Tussen het keer op keer oprakelen van wat al is bediscussieerd en gewogen is dit wellicht de meest wijze uitspraak. Lees verder De gijzeling

Van realisatie naar gebruik: appels en peren

Binnen de beoogde wet Kwaliteitsborging voor het bouwen zal het voldoen aan constructieve veiligheid en brandveiligheid bij een te realiseren bouwwerk door een bevoegd kwaliteitsborger worden verzorgd. Bij gevolgklasse 1 is de knip met betrekking tot brandveiligheid gemaakt. Voor deze klasse is geen melding of vergunning brandveilig gebruik nodig. Bij de meer risicovolle werken binnen de hogere gevolgklassen is dit wel aan de orde. Voor die werken wordt de controle na oplevering, tijdens de gebruiksfase, door de veiligheidsregio’s (brandweer) verzorgd.

De beoogde wet ziet primair op het bouwen met de focus op de realisatie: of het werk bij oplevering aan de wettelijke eisen voldoet. Lees verder Van realisatie naar gebruik: appels en peren

Wanneer gaan we het over inhoud hebben?

Op 2 maart jl. is de eerste paal voor het project Grachtenhuis Nieuw Delft geslagen. Op dit project is, vooruitlopend op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, een onafhankelijke kwaliteitsborger ingeschakeld. Instituut voor Bouwkwaliteit (iBK) maakt melding van de constructieve samenwerking tussen opdrachtgevers, architect en gemeente. Die goede samenwerking heeft tot het initiatief private kwaliteitsborging geleid. Het project krijgt extra aandacht door aanwezigheid van minister Blok bij het slaan van de eerste paal. Hiermee wordt de waarde van het initiatief benadrukt.

Bij de melding van het initiatief op de site van iBK is de navolgende suggestie als commentaar achtergelaten: Lees verder Wanneer gaan we het over inhoud hebben?