Barbatruc

In Cobouw lezen we de nodige kritiek op het beoogde stelsel private kwaliteitsborging. Dat gaat dan met name over kosten, de werking van de toelatingsorganisatie en rompslomp. De PvdA maakt zich hier druk over en wil nu, in het zicht van de haven, dat de minister een andere koers gaat varen. Ik snap de kritiek. Tegelijkertijd acht ik het bittere noodzaak dat er nu, na zo’n 10 jaar gesteggel over privatisering van gemeentelijk bouwtoezicht, stappen worden gezet. Ook al zijn die stappen wellicht nog niet helemaal optimaal, stappen zetten is altijd beter dan het zo laten en het blijven bediscussiëren met als resultaat dat er voorlopig niets gebeurt. Lees verder Barbatruc

Als het geen haast heeft is het niet belangrijk

Bij nut en noodzaak moet er sprake zijn van urgentie. Heeft iets geen haast dan moet je je afvragen waarom je er überhaupt mee bezig bent (ik heb het niet over een hobby). Dit zien we terug bij de grote thema’s van de wereld zoals klimaatverandering, dreigingen uit extremistische hoek, de toestroom aan vluchtelingen enz. Ook voor thema’s van ander formaat geldt dat er haast moet zijn. De noodzaak voor vereiste oplossingen zorgt voor actie. Er moet sprake zijn van een bepaalde mate van urgentie. Lees verder Als het geen haast heeft is het niet belangrijk

Een raadsel verpakt in een mysterie binnen een enigma

Waar blijft de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, wat staat er precies in en wat zijn de gevolgen van het nieuwe stelsel voor de bouw? Weet u het?

De wet gaat in 2014 nog naar de Tweede Kamer, nee, na de zomerperiode 2015, oh nee wacht, voor het einde van 2015, uh, waarschijnlijk ook niet, laten we maar geen datum meer noemen …

Na zo’n 10 jaar gesteggel over privatisering van gemeentelijk bouwtoezicht is het onderhand tijd dat er duidelijkheid komt. Lees verder Een raadsel verpakt in een mysterie binnen een enigma

Register A B C

Wat mogen wij straks met betrekking tot het register kwaliteitsborgers van de toelatingsorganisatie verwachten?

‘De toelatingsorganisatie zal een register maken met de toegelaten instrumenten en bedrijven die gerechtigd zijn de goedgekeurde instrumenten toe te passen. Personen staan hier niet in. De wet voorziet niet in een persoonsregister. Dat zou dus pas aan de orde kunnen zijn na aanpassing van de wet …’ is de uitleg op dit moment.

Dit roept een aantal vragen op
Is het juist dat de bevoegdheden van personen (met welk goedgekeurd instrument mag je wat) niet in het register voorkomen? Wat is dan de waarde van het register als het antwoord op de vorige vraag ‘Nee’ is? Lees verder Register A B C

Kwaliteitsborging 2.0

Op 27 oktober 2015 lezen we in Cobouw dat geld het grootste knelpunt is bij kwaliteitsborging.  Dat is misschien toch iets te simpel gesteld. De huidige kosten zijn een gevolg van hoe het nu is.  De kosten op termijn zijn een gevolg van hoe het straks onder het nieuwe stelsel moet gaan functioneren.

De opzet van het stelsel is bepalend voor de kosten. Kosten zijn dan ook een gevolg. Meer tierlantijntjes kost nu eenmaal geld.

Gebrek aan draagvlak?
Gebrek aan draagvlak is wat je proeft, merkt als je het met mensen uit het vak over de beoogde stelselwijziging hebt. Velen vragen zich af of wat nu is bedacht wel echt een verbetering is. Er wordt een kerstboom opgetuigd om de controle op bouwvoorschriften naar private partijen te brengen. Het hogere doel van ons ministerie hierbij is dat de bouw zelf verantwoordelijk gaat worden en de kwaliteit op een hoger niveau gaat komen. Het benoemen van kwaliteit is echter een probleem op zich. Private kwaliteitsborging gaat niet over kwaliteit in de brede zin maar enkel het voldoen aan de bouwvoorschriften. Als we dat deel strakker hebben geregeld is de bouw dan opgevoed om zelf meer kwaliteit te willen leveren? Ik denk het niet. Laten we duidelijk zijn: het is een andere manier van controleren op voorschriften. Lees verder Kwaliteitsborging 2.0

Krom, krommer, kromst

Kent u een andere sector waarbij u een product of dienst afneemt en vervolgens iemand moet gaan inhuren om te controleren of u wel krijgt waar u wettelijk recht op heeft? Denk er eens even over na. Dit is straks het netto effect van de stelselwijziging.

Wat nog krommer is is dat bouwers het ook prima vinden zo. Dat zegt wellicht iets over de beroepseer. Bouwers laten het ook gewoon gebeuren. Zij zien geen noodzaak of waarde om zich op het gebied van kwaliteit te onderscheiden. Zij beconcurreren elkaar op alle fronten behalve de vanzelfsprekende kwaliteit: het minimaal voldoen aan de wet. De uitzondering bevestigt de regel, een enkeling doet er wel iets mee. Ik denk dat het positief zou uitpakken voor het imago van de bouw als aantoonbaar kwaliteit leveren (door de bouwers zelf)  gewoon gaat worden. Daar zou de bouw zich hard voor moeten maken. Lees verder Krom, krommer, kromst

Zeg wat je doet, doe wat je zegt, bewijs het

Bovenstaande titel is samengevat wat je met kwaliteitsmanagement regelt. Je kunt er zelf iets voor bedenken of je kunt je conformeren aan een norm, zoals bijvoorbeeld de ISO 9001 norm.

Normeisen
Een norm voor het leveren van kwaliteit wordt gebruikt om te beoordelen of de organisatie in staat is te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. Daarnaast vormen de normeisen met elkaar goede aanknopingspunten voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem. Met certificatie wordt door een onafhankelijke partij vastgesteld of het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie aan alle normeisen voldoet. Hier wordt periodiek met audits op gecontroleerd. Voor certificatie zijn diverse mogelijkheden. Dit kan enkel op het onderdeel Kwaliteit, het kan ook bijvoorbeeld in combinatie met Arbo en Milieu (KAM). Lees verder Zeg wat je doet, doe wat je zegt, bewijs het

Kun je branden beperken door brand te verbieden?

Het is goed helder te hebben wat het wetsvoorstel regelt en wat helemaal niet.

Met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen komt er een (wettelijke) verplichting bouwplannen en de realisatie van een bouwwerk te laten controleren op de wettelijke voorschriften. Die controle moet het vertrouwen geven dat bouwwerken aan de voorschriften voldoen. Het voldoen aan de voorschriften is de minimale wettelijke kwaliteit.

De controle op voorschriften gaat van publiek naar privaat. In de huidige situatie gelden er nagenoeg geen eisen voor de wijze waarop de kwaliteitsborging door gemeenten wordt uitgevoerd. Voor de beoogde nieuwe situatie worden er veel eisen gesteld aan systemen voor kwaliteitsborging (instrumenten) en kwaliteitsborgers.

Voor bouwers gelden geen eisen voor het aantoonbaar voldoen aan de bouwvoorschriften, nu niet, onder de nieuwe wet ook niet. Er geldt ‘enkel’ dat bouwers zich aan de wet moeten houden. Er geldt hiermee een verbod om bouwwerken in strijd met de voorschriften te realiseren. Dit verbod dwingt bouwers de minimale wettelijke kwaliteit te realiseren. Met wettelijke controle, nu door gemeenten straks door externe kwaliteitsborgers, wordt kwaliteit afgedwongen. Lees verder Kun je branden beperken door brand te verbieden?