Start de proefprojecten Wkb: NU

In het bestuursakkoord implementatie en invoering wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen van 17 januari 2019 is afgesproken dat voorafgaand aan inwerkingtreding van de wet proefprojecten moeten worden uitgevoerd. Dit betreft 10% van alle vergunningen onder gevolgklasse 1. Een half jaar voor beoogde inwerkingtreding zal de minister, mede gebaseerd op de uitkomsten hiervan, beoordelen of de stelselwijziging op verantwoorde wijze kan worden ingevoerd. De datum voor inwerkingtreding is 1 januari 2021.

Dit betekent dat medio 2020 de evaluatie van proefprojecten dient te zijn afgerond.

Lees verder Start de proefprojecten Wkb: NU