Voor breedplaatvloeren is het voldoen in de praktijk irrelevant

Zoals u weet wil BZK twijfel over dit vloersysteem wegnemen. Bureau Hageman heeft, in opdracht van het ministerie, laboratoriumonderzoek uitgevoerd om nieuwe rekenregels op te kunnen stellen voor het beoordelen van bestaande vloerconstructies. Hiermee moet worden bepaald of risicovloeren wettelijk, conform de nader bij te stellen rekenmethode, voldoen of wellicht versterkt dienen te worden.

Of een breedplaatvloer aan de wettelijke eisen voldoet wordt rekenkundig bepaald. Het zegt niets over de uitvoeringskwaliteit en dus ook niet over de werkelijke situatie.

De praktijk is voor de opstellers van rekenregels irrelevant.

Lees verder Voor breedplaatvloeren is het voldoen in de praktijk irrelevant

Start de proefprojecten Wkb: NU

In het bestuursakkoord implementatie en invoering wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen van 17 januari 2019 is afgesproken dat voorafgaand aan inwerkingtreding van de wet proefprojecten moeten worden uitgevoerd. Dit betreft 10% van alle vergunningen onder gevolgklasse 1. Een half jaar voor beoogde inwerkingtreding zal de minister, mede gebaseerd op de uitkomsten hiervan, beoordelen of de stelselwijziging op verantwoorde wijze kan worden ingevoerd. De datum voor inwerkingtreding is 1 januari 2021.

Dit betekent dat medio 2020 de evaluatie van proefprojecten dient te zijn afgerond.

Lees verder Start de proefprojecten Wkb: NU